IEP/MEP/EP

บริการจัดหาครูสอนภาษ...

บริการจัดหาครูสอนภาษาอังกฤษเพื่อสอนทีสถานบันการศึกษา

หลักสูตร EFL (English as a foreign language)

โรงเรียนที่มีคุณภาพ

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ International House โรงเรียนสอนภาษาชั้นนำระดับนานาชาติสำหรับการสอนภาษาอังกฤษ ให้กับเด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่จากทั่วโลก

International House Bangkok ก่อตั้งเมื่อปี 2542 โดยเปิดสอนภาษาอังกฤษ ให้กับผู้เรียนมากกว่าหมื่นคนได้บรรลุเป้าหมายของการเรียนภาษาอังกฤษ เรามีความภุมิใจในฃื่อเสียงที่ได้รับให้เป็นหนึ่งในโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับซึ่งตรงกับคุณสมบัติขององค์กร International House

 

ครูผู้สอนที่มีคุณภาพ

IH Bangkok สามารถจัดหาครูผู้สอนที่ประกอบด้วยคุณสมบัติดังนี้:

 • ครูผู้สอนที่เป็นเจ้าของภาษา
 • ประกอบด้วยประกาศนียบัตร CELTA หรือเทียบเท่า
 • มุ่งพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง และมืออาชีพ
 • เอาใจใส่ในการสอนอย่างใกล้ชิด และให้เกียรติกับผู้เรียน
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของคนไทย
 • ประยุกต์การสอนแบบสมัยใหม่ กับการสอนแบบดั้งเดิมเพื่อผลลัพท์ที่ดี
 • บทเรียนที่คุ้มค่ากับทุกประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียน

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • สนุกกับการเรียน และการมีส่วนร่วมต่อการเรียน
 • หลักสูตรที่ออกแบบมาให้ตรงกับความต้องการ และเป้าหมายของผู้เรียน
 • การใช้ภาษาอังกฤษที่ครอบคลุมทักษะทั้ง 4 ด้าน การพูด อ่าน ฟัง และเขียน
 • อุปกรณ์ของสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย
 • ระบบการจัดการของการเรียนที่มีประสิทธิภาพ

ด้วยหลักสูตร CELTA กว่า 20 ครั้งที่เราเปิดสอนตลอดทั้งปีทั้งที่สาขาในกรุงเทพ และจังหวัดเชียงใหม่ International House Bangkok จึงสามารถร่วมค้นหาหาคำตอบให้กับคุณได้ เกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตร EFL ที่ตรงกับความต้องการของคุณ โดยในแต่ละปีมีผู้ที่เรียนจบหลักสูตร CELTA มากกว่า 300 คนต่อปี ซึ่งหลายๆคนที่จบจะต้องหางานสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยรวมอยู่ด้วย

International House Bangkok ที่สามารถบริการดูแลการจัดการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามความต้องการของคุณ ตั้งแต่การหาครูผู้สอนแบบคนเดียว หรือเพื่อหาผู้สอนให้กับทั้งแผนกภาษาอังกฤษของโรงเรียนคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อผ่าน Mr. Matt ที่ teachersforthaischools@ihbangkok.com หรือโทร 02 168 7641