ข้อกำหนดเกี่ยวกับวีซ่า

หากต้องการเรียนน้อยก...

หากต้องการเรียนน้อยกว่า 3 เดือน?

มีวีซ่าอีกหลายประเภทที่ท่านสามารถขอได้จากสถานทูตไทยประจำประเทศของท่าน

 • วีซ่านักท่องเที่ยว 60 วันค่าใช้จ่ายต่อครั้ง 1900 บาท อย่างไรก็ตาม กรุณาตรวจสอบกับสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศของท่านเนื่องจากอัตราอาจมีการเปลี่ยนแปลง ท่านสามารถต่ออายุวีซ่าทุกๆ 30 วันโดยติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจำกรุงเทพ และมีค่าใช้จ่ายต่อครั้ง 1900 บาท
 • วีซ่าแบบ Non-Immigration: สำหรับนักเรียนที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยเพื่อทำงาน, เกษียณ, แต่งงาน วีซ่าประเภทนี้ก็สามารถใช้สมัครเรียนที่โรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์ได้เช่นกัน
 • วีซ่าแบบ Immigration Exemption: โดยทั่วไปแล้วท่านสามารถพำนักอยู่ในประเทศไทยได้เป็นระยะเวลา 30 วันโดยไม่ต้องขอวีซ่า (ขึ้นอยู่กับประเทศ) และท่านยังสามารถขอพำนักต่อได้อีกเป็นระยะเวลาอีก 30 วัน รวมทั้งหมด 60 วัน

หากต้องการเรียนมากกว่า 3 เดือน?

ผู้ถือสัญชาติใดๆก็สามารถสมัครเป็นนักเรียนในประเทศไทยได้ สำหรับผู้เรียนจากประเทศบังคลาเทศ, จีน, อินเดีย, ตะวันออกกลาง, ไนจีเรีย, และประเทศศรีลังกาที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาเรียนในประเทศไทย ท่านจะต้องขอวีซ่าประเภทเพื่อการศึกษา (ED) และต้องยื่นสมัครจากสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศนั้นๆ และวีซ่าประเภทนี้จะสามารถออกให้ได้สำหรับผู้เรียนที่มีอายุมากกว่า 12 ปีขึ้นไปสำหรับหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อผู้ที่ถือหนังสือเดินทางที่ไม่ได้เป็นเจ้าของภาษาอังกฤษ

สามารถเรียนที่ประเทศไทยได้นานเท่าไร่?

ผู้เรียนสามารถเรียนแบบเต็มเวลาในประเทศไทยได้เป็นระยะเวลาถึง 3 ปี สำหรับวีซ่าประเภท “Ed” สำหรับผู้เรียนที่สนใจจะเรียนหลักสูตร 8 สัปดาห์หรือน้อยกว่า, วีซ่าประเภท “Ed” จึงเป็นสิ่งไม่จำเป็นและผู้เรียนสามารถใช้วีซ่าประเภทใดก็ได้ในการสมัครเรียนที่โรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์กรุงเทพ

สมัครวีซ่าเพื่อการศึกษา (ED) ได้อย่างไร?

เมื่อท่านได้ลงทะเบียนเรียนกับเราและชำระค่ามัดจำเรียนร้อยแล้ว, ท่านจะต้องส่งเอกสารต่อไปนี้ผ่านทางไปรษณีย์:

 • รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 6 ใบ
 • หลักฐานการสมัครเรียน รับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาหนังสือเดินทาง(หน้าที่มีรูปถ่ายของท่าน) จำนวน 3 ชุด รับรองสำเนาถูกต้อง
 • หลักฐานการตรวจสอบประวัติและวัตถุประสงค์ในการเข้ามายังราชอาณาจักรไทย
 • ใบรับรองการศึกษาระดับชั้นมัธยมหรือระดับมหาวิทยาลัย

การดำเนินการโดยกระทรวงศึกษาธิการจะใช้ระยะเวลาประมาณ 3-5 สัปดาห์ เมื่อเราได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว เราจะส่งเอกสารเหล่านี้ไปหาท่านผ่านทางไปรษณีย์

 • หนังสือรองรับการจดทะเบียนบริษัทของโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์กรุงเทพ
 • รายละเอียดฉบับเต็มสำหรับหลักสูตรที่ท่านสมัครเรียน
 • หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนออกให้โดยกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อได้รับเอกสารข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ท่านจะต้องดำเนินการติดต่อสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศของท่าน

วีซ่าเพื่อการศึกษา (ED) มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเท่าไหร่?

โดยปกติแล้ววีซ่าประเภทเพื่อการศึกษาจะมีค่าใช้จ่ายในการขอประมาณ 2000 บาท อย่างไรก็ตาม กรุณาตรวจสอบกับสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศของท่านเนื่องจากอัตราอาจมีการเปลี่ยนแปลง ท่านสามารถใช้วีซ่านี้ได้เป็นระยะเวลา 3 ปีโดยการต่ออายุวีซ่าทุกๆ 90 วันโดยติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจำกรุงเทพ และมีค่าใช้จ่ายต่อครั้ง 1900 บาท

ติดต่อที่นี้ เพื่อดำเนินการจองคอร์สเรียนภาษาอังกฤษและวีซ่าของท่าน