หลักสูตรการศึกษาระหว่างวันหยุด

เลือกหลักสูตรให้เหมา...

เลือกหลักสูตรให้เหมาะกับคุณ

เรามีหลักสูตรทั้งเต็มเวลาและหลักสูตรนอกเวลาครอบคลุมความต้องการอันหลากหลายในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของท่าน อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรอังกฤษธุรกิจ หรือหลักสูตรอังกฤษวิชาการและการเตรียมพร้อมเพื่อการสอบวัดความรู้

คุณสามารถเข้าร่วมหลักสูตรแบบกลุ่ม, หรือหลักสูตรเรียนเดี่ยว (1:1), หรือเรียนหลักสูตรกลุ่มขนาดเล็ก (1:2, 1:3, 1:4) หรือกลุ่มแบบผสม หรือกลุ่มแบบปิด

 

หลักสูตรเต็มเวลา: 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

วันจันทร์ – ศุกร์: 09:00-12:15 และ 13:15-15:15

 

หลักสูตรนอกเวลา: 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

วันจันทร์ – ศุกร์: 09:00-12:15

 

รายละเอียดหลักสูตร

จำนวนนักเรียนมากที่สุดต่อชั้น: 12

ระดับ: เบื้องต้น, ระดับก่อนชั้นกลาง, ระดับชั้นกลาง, ระดับชั้นสูง, และระดับชั้นสูงสุด

การทดสอบวัดระดับ: การทดสอบวัดระดับโดยการพูดและเขียนเมื่อเดินทางมาถึงหรือทดสอบวัดระดับ

วันเริ่มต้นเรียน: หลักสูตรของเราเริ่มต้นทุกวันจันทร์ ทุกหลักสูตรจะดำเนินการภายใต้ความต้องการและความพร้อมของทั้งผู้เรียนและผู้สอน

ระยะเวลาของหลักสูตร: ผู้เรียนสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนได้ตามจำนวนสัปดาห์ที่ต้องการ

ทุกหลักสูตรจะประกอบด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป 15 ชั่วโมง อีก 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์สามารถเลือกเรียนระหว่างหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ หรือ หลักสูตรส่วนตัว

ในตอนท้ายของหลักสูตรของคุณคุณจะได้รับรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรและประกาศนียบัตรจากโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์กรุงเทพ นอกจากนี้คุณยังจะได้รับการขอให้กรอกแบบฟอร์มความคิดเห็นอีกด้วย

ท่านสมารถติดต่อเราเพิ่มขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]