สมัครเรียนกับเรา

การสมัครเรียน เพื่อเ...

การสมัครเรียน

เพื่อเป็นการยืนยันการสมัครเรียน กรุณาส่งใบสมัครเรียนมาที่ [email protected] 

วิธีการชำระเงิน

Best Bangkok Study English Holiday Courses

ก่อนการชำระเงินให้กับโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์กรุงเทพ เราขอแนะนำวิธีการดำเนินการ:

  • การชำระเงินสำหรับหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษ ในช่วงวันหยุดของประเทศไทยสามารถทำได้เฉพาะในสกุลเงินบาทเท่านั้น
  • ก่อนการชำระเงิน ควรจะได้รับหนังสือตอบรับการลงทะเบียนเรียนจากโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์กรุงเทพ
  • ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนคือ 3000 บาท และค่ามัดจำของหลักสูตรจำนวน 25%
  • เมื่อได้รับค่ามัดจำเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถรับรองที่ว่างในห้องเรียนได้
  • ค่ามัดจำ และค่าเรียนไม่สามารถคืนได้
  • เมื่อมีการมัดจำค่าเรียนแล้ว การยืนยันที่ว่างในห้องเรียนจะสามารถยืนยันได้จนกว่าจะได้รับการร้องขอให้ชำระค่าเล่าเรียนในส่วนที่เหลือ (4อาทิตย์ล่วงหน้าก่อนหลักสูตรเริ่ม) การไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามกำหนดจะทำให้ท่านสูญเสียเงินมัดจำ และสำหรับท่านที่ต้องการเรียนกับเราโดยสมัครก่อนหลักสูตรเริ่มเป็นเวลาน้อยกว่า 4 อาทิตย์ ท่านจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนโดยไม่ต้องมัดจำ
  • ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน ต่อเมื่อมีการยกเลิกหลักสูตรจากโรงเรียน

วิธียืนยันการชำระเงิน

ใบเสร็จรับเงินจะได้รับการยืนยันทางออนไลน์ หรือทางโทรศัพท์ภายในสามวันทำการ

การชำระโดยเงินสด

ผู้ที่อยู่ในประเทศไทย สามารถชำระเงินสดในสกุลเงินบาท

การโอนเงินผ่านธนาคาร และฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารของโรงเรียนในประเทศไทย

สามารถชำระเงินเป็นสกลุเงินไทยได้ที่ธนาคารประจำประเทศไทย เพื่อให้ทางโรงเรียนทราบถึงการโอนเงินของผู้โอน โดยการส่งสำเนาเอกสาร SWIFT (Society World-wide Inter-bank Financial Telecommunications) ให้ทางโรงเรียน เมื่อได้ชำระเรียบร้อยแล้ว ให้ใส่หัวข้อว่า “Study English Holiday” และกรุณาเก็บสำเนาไว้อีกชุดหนึ่งที่ตัวท่าน

ทางโรงเรียนมีความยินดีอย่างยิ่ง ที่จะให้ความช่วยเหลือหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการชำระเงิน โดยติดต่อที่ [email protected]