ตารางและค่าธรรมเนียม

หลักสูตรเรียนเป็นกลุ...

หลักสูตรเรียนเป็นกลุ่มสำหรับผ้ใหญ่อายุ 16 ปีขึ้นไป

ภาษาอังกฤษทั่วไป 15, ภาษาอังกฤษทั่วไป 25, ภาษาอังกฤษธุรกิจ 25, Exam Preparation 25

เรามีหลักสูตรดังต่อไปนี้:

หลักสูตรราคาเรียนต่อสัปดาห์
1 สัปดาห์2-6 สัปดาห์7-12 สัปดาห์13-24 สัปดาห์25+ สัปดาห์
ภาษาอังกฤษทั่วไป 156,3005,7005,4005,1004,800
ภาษาอังกฤษทั่วไป 2510,1009,5009,0008,5008,000
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 2510,1009,5009,0008,5008,000

 

รายละเอียดราคาสำหรับเรียนกลุ่ม และเรียนหนึ่งต่อหนึ่ง

 

หลักสูตรราคาเรียนต่อสัปดาห์
1 สัปดาห์2 สัปดาห์3 สัปดาห์4-6 สัปดาห์7-9 สัปดาห์10-12 สัปดาห์13-24 สัปดาห์25+ สัปดาห์
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจขั้นสูง 2521,25019,90019,55019,55017,85017,85017,65017,650
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจขั้นสูง 2015,50014,80014,55014,30014,10013,10012,90012,700
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ 2517,80016,70016,45016,20015,90014,90014,60014,300
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ 1011,50011,00010,75010,50010,5009,5009,5009,500
เลือกเรียนแบบผสม 2517,80016,70016,45016,20015,90014,90014,60014,300

 

หลักสูตรเรียนกลุ่ม และแบบผสมผสาน

สำหรับการเรียนเดี่ยวคุณสามารถเน้นไปทางด้านภาษาอังกฤษทั่วไป, ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียน, ภาษาอังกฤษธุรกิจ, หรือการเตรียมตัวสอบวิชาภาษาอังกฤษ, หรือแม้กระทั่งคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์เป็นต้น คุณสามารถรวมหลักสูตรข้างต้นกับการเรียนเดี่ยว 1:1 ในช่วงบ่าย หรือจะเรียนเดี่ยว 1:1 ในช่วงบ่ายอย่างเดียว

เรามีหลักสูตรดังต่อไปนี้:

จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ 1:11:21:31:4
1010,5007,0006,0005,250
2020,00013,00011,50010,000
4038,00024,00022,00019,000

เรียนแบบหนึ่งต่อหนึ่ง การเรียนที่เน้นสิ่งที่ผู้เรียนต้องการมุ่งเน้นเป็นการเฉพาะ แบ่งเราคาป็นรายสัปดาห์:

Weekly hours1:11:21:31:4
1011,5007,6506,5005,750
2022,00014,25012,50011,000
4042,00026,50024,00021,000

 

ตัวอย่างกิจกรรมในห้องเรียนและตารางเรียน

ช่วงเช้าช่วงเช้าช่วงบ่ายช่วงเย็น
09:00 – 11:0011:15 – 121513:00 – 15:00
วันจันทร์ไวยากรณ์ และคำศัพท์กิจกรรมเพื่อการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ, คอร์สเตรียมสอบ หรือภาษาอังกฤษพื้นฐานร่วมทานข้าวกับผู้สอน และรับประทานอาหารร่วมกัน
วันอังคารการอ่าน และการเขียนการพูดภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ, คอร์สเตรียมสอบ หรือภาษาอังกฤษพื้นฐานเยี่ยมชม Jim Thompson’s และนั่งเรือหางยาวต่อ เพื่อไปทานอาหารที่ร้านอาหารไทย
วันพุธทักษะการเขียนกิจการพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ, คอร์สเตรียมสอบ หรือภาษาอังกฤษพื้นฐานช๊อปปิ้งริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ Asiatique
วันพฤหัสบดีไวยากรณ์ และคำศัพท์การพูดภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ, คอร์สเตรียมสอบ หรือภาษาอังกฤษพื้นฐานSundowner Cocktails ที่ State Tower
วันศุกร์การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ, คอร์สเตรียมสอบ หรือภาษาอังกฤษพื้นฐานกิจกรรมที่อยุธยา, หัวหิน, หรือกาญจนบุรี
วันเสาร์กิจกรรม ณ จังหวัดอยุธยา หัวหิน หรือกาญจนบุรีพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันอาทิตย์กิจกรรม ณ จังหวัดอยุธยา หัวหิน หรือกาญจนบุรีพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

สิ่งที่รวมอยู่ด้วย:

  • การทดสอบวัดระดับ อุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน แบบฝึกหัด การใช้งานห้องสมุด การทบทวนความรู้และการรายงานผลความคืบหน้าอย่างไม่เป็นทางการ (รวมอยู่ในทุกหลักสูตร)
  • การเข้าใช้อินเทอร์เน็ตและอีเมล ได้รับใบรับรองเมื่อสิ้นสุดหลักสูตร (รวมอยู่ในทุกหลักสูตร)
  • การวิเคราะห์ความต้องการก่อนหลักสูตรและคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับการเลือกหลักสูตร
  •  รายงานหลังเรียนพร้อมคำแนะนำสำหรับการพัฒนาภาษาอย่างต่อเนื่อง

 

หากต้องการสมัครเรียนกรุณาดาวน์โหลดโบรชัวร์ได้ที่นี่ และกรอกแบบฟอร์มการสมัครและส่งอีเมลมาที่ [email protected].

คลิกที่นี่สำหรับรายละเอียดการชำระเงินผ่านธนาคาร