หลักสูตรของเรา

การศึกษาระหว่างวันหยุดในประเทศไทย

คุณสามารถออกแบบหลัหสูตรที่คุณต้องการเรียนได้เองเพื่อที่จะได้ตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ โดยที่หลักสูตรโดยทั่วไปจะเริ่มต้นด้วย หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป 15 ชั่วโมง ซึ่งหลักสูตรนี้จะมีการเรียนการสอนดังนี้:

IH Bangkok Courses
 • การเรียนการสอน 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งจะเป็นการเรียน 3 ชั่วโมงต่อวันในช่วงเช้าของวันจันทร์-ศุกร์
 • ไวยากรณ์, การอ่าน, การเขียน, การฟัง, คำศัพท์ และการพูด (ความถูกต้องและความคล่องแคล่ว)

หากท่านต้องการคอร์สเรียนที่มีเนื้อหาเยอะกว่านี้, เรามีอีก 3 หลักสูตรในช่วงบ่ายให้ท่านได้เลือกเรียน (2ชั่วโมงในช่วงบ่าย วันจันทร์ถึงศุกร์) แต่ละหลักสูตรจะเป็นหลักสูตรเติมเต็มให้กับหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป 15 ชั่วโมง

 • อังกฤษธุรกิจ 25 ชั่วโมง จะครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับกรเจรจาต่อรอง, การนำเสนอผลงาน, การพูดคุยทางโทรศัพท์ และการโต้ตอบทางอีเมลล์
 • ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 25 ชั่วโมง จะมุ่งเน้นไปในการเตรียมตัวเพื่อการเตรียมพร้อมก่อนสอบ ได้แก่ IELTS, TOEFL, และ First Certificate
 • ภาษาอังกฤษทั่วไป 25 ชั่วโมง เป็นหลักสูตรมุ่งเน้นความคล่องแคล่วและความเชื่อมันในการใช้ภาษาอังกฤษของท่านเมื่อท่านต้องการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในแบบเดียวกันกับเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน

นอกเหนือจากนี้ เรายังมีหลักสูตรตัวต่อตัว, กลุ่มแบบปิด, และกลุ่มแบบผสม:

 • หลักสูตร 10, 15, และ 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ให่คุณเลือก หรือหลักสูตร 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพื่อเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป 15 ชั่วโมงร่วมกับหลักสูตรเรียนตัวต่อตัว 10 ชั่วโมง
 • สำหรับการเรียนแบบตัวต่อตัว, เราสามารถเตรียมการสอนให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของแต่ละบุคคล
 • เราสามารถออกแบบหลักสูตรสำหรับกลุ่มขนาดเล็ก เพื่อศึกษาด้วยกัน แต่ในทั้งนี้ นักเรียนในกลุ่มจะต้องมีทักษะภาษาอังกฤษที่ใกล้เคียงกันด้วย
 • สำหรับกลุ่มขนาดใหญ่, เราสวามารถออกแบบหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นเพื่อที่จะใช้สำหรับการเตรียมตัวในด้านต่างๆ เช่น:
  • การเตรียมตัวสอบ
  • การเตรียมตัวทำงาน
  • การฝึกอบรมครู (สำหรับหลักสูตร CELTA, กรุณาติดต่อแผนกฝึกอบรมครู)
  • การเตรียมตัวสำหรับการเดินทางไปเพื่อเจรจาธุรกิจ
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทางในช่วงวันหยุด

ให้เราได้ช่วยจัดการการศึกษาระหว่างวันหยุดในประเทศไทยโดยติดต่อเราได้ที่ studyholiday@ihbangkok.com