คอร์สเตรียมสอบ BEC

ใบรับรองภาษาอังกฤษเช...

ใบรับรองภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจของ Cambridge ESOL: BEC

Cambridge Business English Certificate | Bangkok

หลักสูตร BEC (ใบรับรองภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ) คือหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ซึ่งใช้เพื่อประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ และเป็นที่ยอมรับและใช้งานโดยหลายบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน รวมถึงการสรรหาและการฝึกอบรมแบบภายในองค์กร นอกเหนือจากนี้มหาวิทยาลัยหลายแห่งในสหราชอาณาจักรยังใช้เป็นเงื่อนไขการรับสมัครสำหรับนักศึกษาต่างชาติในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ใครคือผู้ควบคุมหลักสูตร BEC?

 • หลักสูตรใบรับรองภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจบริหารโดย Cambridge ESOL

สามารถเรียนหลักสูตรนี้ได้ที่ไหน?

 • หลักสูตรนี้สามารถเรียนได้ที่สถานที่ๆได้รับการยอมรับจาก Cambridge ทั่วโลก รวมถึง International House Bangkok ในแต่ละปีมีผู้เรียนหลักสูตรนี้มากกว่า 60,000 คนจาก 50 ประเทศทั่วโลก

โครงสร้างของหลักสูตรเป็นอย่างไร?

 • หลักสูตร BEC แบ่งย่อยออกเป็น 3 ระดับคือ BEC เบื้องต้น, BEC ชั้นกลาง, และ BEC ระดับสูง ซึ่งระดับเหล่านี้จะเชื่อมโยงกับmk’สหภาพยุโรปทั่วไปสำหรับภาษา (Common European Framework for Languages) ในแต่ละระดับจะมีการทดสอบความรู้ทั้ง 4 ด้านคือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน การเรียนการสอนจะประกอบไปด้วยหัวข้อหลักดังนี้
  • การแยกแยะระดับบุคคล
  • สภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั่วไปและกิจวัตรประจำวัน
  • ความบันเทิงของลูกค้า เวลาว่าง ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและลูกค้า
  • การเดินทางและการประชุม
  • การใช้โทรศัพท์
  • สุขภาพและความปลอดภัย
  • การซื้อและการขาย
  • โครงสร้าง บริษัท ระบบกระบวนการ
  • สินค้าและบริการ
  • ผลและความสำเร็จ
  • ปัญหาทางธุรกิจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อทำการนัดเวลาทดสอบระดับภาษาอังกฤษโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ [email protected]