ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ

Bangkok Online Business English Courses

ไม่ว่าความต้องการของคุณคืออะไร ตั้งแต่เพิ่มความก้าวหน้าในการทำงาน หรือองค์กรที่ต้องการให้พนักงานของคุณพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ ทางเรามีทางเลือกที่หลากหลายให้กับคุณ

เราเข้าใจว่าผู้เรียน และธุรกิจต่างก็มีความต้องการที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ความความรับผิดชอบที่ต้องดูแล ความต้องการทางภาษา ลักษณะทางวัฒนธรรมและกลุ่มสังคม รวมถึงฐานลูกค้าของแต่ละธุรกิจก็ย่อมมีความแตกกต่างกัน ดังนั้นเนื้อหาในบทเรียนของการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจของคุณจึงมีความแตกต่างเฃ่นกัน

เป้าหมายของเราจึงเป็นการเติมเต็มความต้องการในการเรียนสำหรับคุณ ซึ่งเรามีผู้ให้คำปรึกษาที่ผ่านการอบรมในการแนะนำการเรียนสำหรับคุณ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ดังนี้:

  • ประเมินความต้องการของธุรกิจ และกำหนดตารางเวลาเรียนของคุณ
  • ประเมินระดับทักษะภาษาอังกฤษของคุณ และผู้ร่วมงานท่านอื่นๆที่จะร่วมเรียน
  • ออกแบบบทเรียนที่ตรงความต้องการ ด้วยรูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพ
  • จัดเวลาการฝึกอบรมให้เริ่มได้อย่างเร็วที่สุด เพื่อบริหารการเรียนให้ธุรกิจกับเงินที่คุณจ่ายไปประความผลสำเร็จตามเป้าหมายที่คุณตั้งไว้

แม้ว่าการเรียนการสอนแบบตัวต่อตัวคือวิธีหลักในการเรียนการสอนของโรงเรียน เราจึงตระหนักในเรื่องของเวลาซึ่งเป็นสิ่งมีค่ามากในปัจจุบันสำหรับการทำธุรกิจ ดังนั้นเราจึงสามารถนำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์อย่างสูงจากการเรียน โดยมีให้เลือกดังนี้:

  • เรียนแบบตัวต่อตัวหรือกลุ่มขนาดเล็ก เน้นการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับการบริหารจัดการตามความต้องการของคุณ ยกตัวอย่างเช่น: ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายลงทุน ฝ่ายขายและการตลาด
  • ภาษาอังกฤษเพื่อองค์กร ไม่ว่าจะเรียนที่องค์กรบริษัทของคุณหรือมาเรียนที่โรงเรียน การเรียนสำหรับรองรับผู้เรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งต่อครั้งสามารถได้สูงสุดถึง 14 คน ใน 1 กลุ่ม โดยใช้หลักไวยากรณ์และอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนที่ตรงกับรูปแบบของธุรกิจคุณ และสามารถเน้นเรียนตามหัวข้อต่างๆ เช่น: พื้นฐานการเขียนสำหรับธุรกิจ การพูดสำหรับธุรกิจ หรือการสื่อสารสำหรับธุรกิจ ดูข้อมูลเพิ่มเติ่มเกียวกับการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร
  • ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจแบบเข้มข้น เรียน 20-25 ชั่วโมง / สัปดาห์ สามารถเลือกเรียนแบบตัวต่อตัว กลุ่มขนาดเล็ก หรือแบบกลุ่มใหญ่ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
  • เรียนคอร์สออนไลน์ ผ่าน IH Bangkok Net Languages สำหรับผู้เรียนที่สะดวกเรียนจากที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่  IH Bangkok Net Languages Business Courses
  • เตรียมความพร้อมก่อนสอบภาษอังกฤษเพื่อธุรกิจ เรียนแบบตัวต่อตัวสำหรับเรียน TOEIC หรือเตรียมความพร้อมก่อนสอบตรงสำหรับภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ BEC นอกจากนี้ยังมีคอร์สสำหรับเตรียมความพร้อมเพื่อเรียน MBA CFA CPA และ CIMA

ด้วยการเรียนการสอนที่หลากหลาย รวมทั้งคอร์สการเรียนที่กล่าวมาข้างต้น เราจึงสามารถออกแบบการเรียนที่ตรงกับความต้องการของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่คุณจะได้รับจากการเรียน จะตรงตามเป้าหมายของการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจของคุณ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดต่อที่ corporate@ihbangkok.com เพื่อพูดคุยกับที่ปรึกษาด้านการเรียนของโรงเรียน อีกทั้งประเมินความต้องการและวัดระดับภาษาอังกฤษได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน