ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจภายในองค์กร และแบบเรียนที่โรงเรียน

Bangkok Online Business English Courses

เพราะทางโรงเรียนเข้าใจว่าธุรกิจมีความหลากหลายและแตกต่างกัน ทั้งทางโครงสร้างและกลุ่มลูกค้า ดังนั้นการเรียนภาษาอังกฤษจึงมุ่งเน้น เพื่อการติดต่อประสานงานทางธุรกิจอันเป็นประโยชน์กับธุรกิจของคุณอย่างแท้จริง ซึ่งโรงเรียนรับสอนภาษาอังกฤษ และประกอบด้วยผู้เชียวชาญที่สามารถให้คำแนะนำและปรึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามหัวข้อดังนี้:

  • การประเมินความต้องการทางธุรกิจ และการกำหนดกรอบเวลา
  • ประเมินทักษะภาษาอังกฤษ ณปัจจุบันสำหรับผู้ร่วมงาน
  • ออกแบบหลักสูตรที่ตรงความต้องการ และวิธีการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  • จัดฝึกอบรมที่เริ่มต้นได้ในทันที ที่ครูผู้สอนและนักเรียนพร้อม เพื่อบริหารเวลาให้ธุรกิจของคุณประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายทีตั้งไว้

แม้การเรียนการสอนแบบตัวต่อตัวจะเป็นวิธีการสอนหลัก โรงเรียนจึงตระหนักถึงเวลาซึ่งเป็นสิ่งมีค่ามากที่สุด จากสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันอย่างสูงขององค์กรต่างๆในปัจจุบัน ดังนั้นจึงได้ออกแบบวิธีการสอนที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เข้าเรียนได้รับประโยชน์สูงสุดจากโปรแกรมการฝึกอบรม ที่ประกอบด้วย:

  • ห้องเรียนขนาดกลาง มีผู้เรียนไม่มากกว่า 12 คนที่มีทักษะใกล้เคียงกัน ทั้งที่ทำงานของคุณหรือมาเรียนที่โรงเรียน โดยมุ่งเน้นเนื้อหาที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจของคุณ นอกเหนือจากนั้น ยังมีหัวข้อที่เน้น เช่น การเขียนเชิงธุรกิจ ภาษาพูดเชิงธุรกิจ หรือ การสื่อสารเพื่อธุรกิจทั่วไป กดที่นี่ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกียวกับภาษาอังกฤษระดับองค์กร
  • ห้องเรียนแบบส่วนตัวหรือแบบกลุ่มขนาดเล็ก เพื่อเรียนภาษาอังกฤษอย่างเฉพาะด้าน ทางเนื้อหาที่ต้องการ เช่น การเงิน การบัญชี การลงทุน หรือการขายและการตลาด
  • เรียนคอร์สออนไลน์กับโรงเรียน สำหรับผู้เรียนที่มีเวลาไม่มาก แต่ต้องการศึกษาภาษาอังกฤษ เพื่อปรับระดับความรู้
  • การเรียนแบบ ตัวต่อตัว ที่เน้นการสอบ เพื่อวัดระดับทางธุรกิจเช่น TOEIC หรือวุฒิ BEC MBA CFA CPA และ CIMA

ด้วยการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่น จึงสามารถรวมการเรียนแต่ละอย่างจากที่กล่าวมาเบื้องต้นเข้าด้วยกัน และออกแบบคอร์สที่ไม่เพียงเพิ่มพูนระดับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ แต่ยังช่วยสร้างความมั่นใจ ถึงผลที่ได้และมุ่งเน้นตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจในภาพรวมของคุณ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดต่อที่ corporate@ihbangkok.com เพื่อพูดคุยกับผู้แนะนำด้านการศึกษาของโรงเรียน ประเมินความต้องการและวัดระดับภาษาอังกฤษโดยไม่มีค่าใช้จ่าย