ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ

หากคุณต้องการเพิ่มศั...

Bangkok Online Business English Courses

หากคุณต้องการเพิ่มศักยภาพในการทำงาน หรือที่ต้องการให้พนักงานในองค์กรของคุณพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ International House Bangkok มีทางเลือกที่หลากหลายให้กับคุณ

ในปัจจุบันธุรกิจต่างก็มีความต้องการที่แตกต่างกัน ทั้งในด้านลักษณะงาน ความต้องการทางภาษา วัฒนธรรมและกลุ่มสังคม รวมถึงฐานลูกค้าของแต่ละธุรกิจย่อมมีความแตกต่างกัน ดังนั้นเนื้อหาในบทเรียนของการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจจึงมีความแตกต่างเช่นกัน

International House Bangkok มีผู้ให้คำปรึกษาที่ผ่านการอบรมในการแนะนำการเรียนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้ดังนี้:

  • ประเมินความต้องการของธุรกิจ และกำหนดตารางเวลาเรียนของคุณ
  • ประเมินระดับทักษะภาษาอังกฤษของคุณ และผู้ร่วมงานท่านอื่นๆที่จะร่วมเรียน
  • ออกแบบบทเรียนที่ตรงความต้องการ ด้วยรูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพ
  • จัดเวลาการฝึกอบรมให้เริ่มได้ทันที เพื่อให้คุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย และบรรลุวัตถุประสงค์ที่คุณตั้งไว้

International House Bangkok ได้เล็งเห็นว่า เวลาเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับการทำธุรกิจในปัจจุบัน เราจึงสามารถนำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์อย่างสูงจากการเรียน โดยมีให้เลือกดังนี้:

  • เรียนแบบตัวต่อตัวหรือแบบกลุ่มขนาดเล็ก เน้นการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับการบริหารจัดการตามความต้องการของคุณ ยกตัวอย่างเช่น: ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายลงทุน ฝ่ายขายและการตลาด
  • การฝึกอบรมภาษาอังกฤษภายในองค์กร ไม่ว่าจะเรียนที่องค์กรของคุณหรือมาเรียนที่โรงเรียน เป็นการเรียนสำหรับรองรับผู้เรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่ใกล้เคียงกัน สามารถเรียนได้สูงสุดถึง 14 คน ใน 1 กลุ่ม โดยมีเนื้อหาการเรียนการสอนที่ตรงกับรูปแบบของธุรกิจ และสามารถเน้นเรียนตามหัวข้อต่างๆ เช่น: พื้นฐานการเขียน การสนทนา หรือการสื่อสารสำหรับธุรกิจ ดูข้อมูลเพิ่มเติ่ม
  • ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจแบบเข้มข้น เรียน 20-25 ชั่วโมง / สัปดาห์ สามารถเลือกเรียนแบบตัวต่อตัว กลุ่มขนาดเล็ก หรือแบบกลุ่มใหญ่ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
  • คอร์สเรียนออนไลน์ ผ่าน IH Bangkok Net Languages เหมาะสำหรับผู้เรียนที่สะดวกเรียนจากที่บ้านหรือ ไม่สะดวกมาเรียนที่โรงเรียน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่  IH Bangkok Net Languages Business Courses
  • คอร์สเตรียมความพร้อมก่อนสอบภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ เรียนแบบตัวต่อตัวสำหรับเรียน TOEIC หรือเตรียมความพร้อมก่อนสอบตรงสำหรับภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ BEC นอกจากนี้ยังมีคอร์สสำหรับเตรียมความพร้อมเพื่อเรียน MBA CFA CPA และ CIMA

International House Bangkok สามารถออกแบบการเรียนที่ตรงกับความต้องการของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่คุณจะได้รับจากการเรียน จะตรงตามเป้าหมายของการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจของคุณ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ [email protected] เพื่อประเมินความต้องการและวัดระดับภาษาอังกฤษ