ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ต้องการหางาน

การสร้างความประทับใจ...

English Courses Job Bangkok

การสร้างความประทับใจในครั้งแรก สำคัญอย่างยิ่งเมื่อกำลังมองหางานหรือโอกาศใหม่ๆ ตั้งแต่การเขียนใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษ หรือเมื่อใบสมัครถูกส่งไปยังผู้สัมภาษณ์ จึงขอแนะนำการสร้างความประทับใจในครั้งแรกให้ออกมาอย่างดีที่สุด

โรงเรียน International House Bangkok เข้าใจเป็นอย่างดีว่าเจ้าของกิจการหรือผู้มีอำนาจในการตัดสินใจรับพนักงานมีเวลาไม่มากสำหรับพิจารณาใบสมัคร จึงเป็นสิ่งที่โรงเรียนได้เห็นถึงความสำคัญ ของการสร้างความประทับใจแรก และสามารถช่วยออกแบบให้ออกมาอย่างโดดเด่นเหนือผู้สมัครทำงานรายอื่นๆ

เมื่อได้เข้าไปยังรอบสัมภาษณ์ ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าพูดอะไร แต่ขึ้นอยู่กับท่าทางการแสดงออก ซึ่งทางโรงเรียน International House Bangkok สามารถช่วยบริหารจัดการในเรื่องนี้ให้ได้เช่นกัน

หลักสูตรเร่งรัด 10 ชั่วโมง สามารถตอบโจทย์ตามหัวข้อดังต่อไปนี้:

 • การเขียนจดหมายสมัครงาน และจดหมายแนะนำตัวอย่างสมบูรณ์แบบ
 • วิธีประสบผลสำเร็จในการสัมภาษณ์งาน รวมถึง:
  • การนำเสนอตัวเองอย่างมั่นใจ การสร้างความประทับใจตั้งแต่ตอนแรก ระหว่าง และหลังการสัมภาษณ์
  • การตอบคำถามในการสัมภาษณ์งาน – การเตรียมความพร้อมในการตอบคำถาม
  • การตอบคำถามอย่างเจาะจง “พฤติกรรม” – ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคำถามที่ยาก
  • คำถามที่ควรถาม – ได้เรียนรู้อะไรบ้างระหว่างการสัมภาษณ์

ผู้เรียนสามารถไว้วางใจในโรงเรียน International House Bangkok ในการเรียนการสอนได้ เนื่องจากครูผู้สอนประกอบด้วย:

 • เป็นเจ้าของภาษาแต่กำเนิด
 • มีประกาศนียบัตร CELTA จากมหาวิทยาลัย Cambridge ประเทศอังกฤษ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นอย่างต่ำจากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ
 • อุทิศตนเพื่อการให้ความรู้กับผู้เรียน เพื่อให้ประสบผลสำเร็จ ในบรรยากาศการเรียนที่ไม่เครียด สนุกสนาน และยังได้ความรู้
 • ประสบการณ์โดยตรงในการรับสมัครงานและเคยผ่านการสมัครงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อทำการนัดเวลาทดสอบระดับภาษาอังกฤษโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ [email protected]