คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร

การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ...

การฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร

International House Bangkok ตระหนักดีว่าพนักงานของคุณกำลังเผชิญกับความท้าทายจากสถานการณ์ทางความแตกต่างในอุตสาหกรรมของคุณ ขณะที่หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจทั่วไปแบบดั้งเดิมเหมาะสำหรับกับพนักงานแค่บางกลุ่ม แต่คนอื่นๆอาจมีความต้องการที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นและต้องได้รับการแก้ไขในหลักสูตรที่เหมาะกับภาคการตลาดที่ทำอยู่

International House Bangkok ประกอบด้วยความหลากหลายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นคำศัพท์และบริบทที่เฉพาะเจาะจงในความต้องการของรูปแบบองค์กรที่แตกต่างกัน หลักสูตรทุกหลักสูตรสามารถกำหนดเองได้ เพื่อการตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคลและบริษัท

โดยมีหลักสูตรพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการของคนที่ทำงานตามกลุ่มสาขานี้:

  • การธนาคาร
  • สุขภาพและความงาม
  • การบริการลูกค้า
  • การตลาด
  • การโรงแรม
  • การขาย
  • การบริหารจัดการโครงการและไอที

มุ่งเน้นเพื่อพัฒนาและออกแบบปรับแต่งหลักสูตรให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ หากมีคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตร กรุณาติดต่อที่ corporate@ihbangkok.com