Slide background
Slide background
Slide background

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจสากล

2 สัปดาห์ของเนื้อหาคอร์สภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจระดับโลก (Bildungsurlaub)

เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าภาษาอังกฤษได้มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในการดำเนินธุรกิจในยุคโลกาภิวัฒน์ International House Bangkok เข้าใจถึงการใช้ภาษาอังกฤษตามแต่ละบริบท และทำความเข้าใจในแต่ละวัฒนธรรมซึ่งจะต้องสื่ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นการสะท้อนความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อให้เป็นภาษากลางในการทำการค้าระหว่างประเทศ

การลางานเพื่อศึกษาภาษาอังกฤษระยะสั้น หรือ Bildungsurlaub  สำหรับผู้ที่ถือสัญชาติเยอรมันเป็นเวลา 2 สัปดาห์ เพื่อลงทะเบียนเรียนคอร์สเร่งรัดสำหรับเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจ และต้องติดต่อระหว่างประเทศ

หากคุณถือสัญชาติเยอรมันสามารถยื่นเรื่องขอวันลาเพิ่มเติมโดยติดต่อรัฐบาลของคุณ เพื่อทำเรื่องขอศึกษาหลักสูตรนี้ (Bildungsurlaub)

เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่

  • ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
  • ไวยากรณ์ คำศัพท์เพื่อสร้างความมั่นใจ
  • การพูด และเขียนพื่อการสื่อสาร
  • การเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาติต่างๆ อาทิ อังกฤษ, อเมริกัน, ญี่ปุ่น, ไทย, วัฒนธรรมอินเดีย และจีนผ่านภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารในธุรกิจ

ตารางเรียนในแต่ละวัน

 

Time
Monday
Tuesday

Grammar Review

9:00 am to 11:00 am

Always be polite.

Modals of obligation and vocabulary concerned with making and receiving phone calls.

Relationships, old and new.

Talking about present and past habits and vocabulary concerned with relationships.

Communication Hour

11:15 am to 12:15 pm

Tell us about…

Students use the language to talk about and discuss obligations in various situations .

How did they change our world?

In groups, students discuss how people managed things before certain inventions.

Business English

1:00 pm to 3:00 pm

Meetings:

Agreeing and disagreeing politely.

(Yes, of course, it is isn’t it, I’m afraid not, actually, Do you think so?…)

Negotiating:

Accepting proposals, making concessions and applying pressure.

(Do you think, in that case, we can/can’t do that…)

Cultural Difference

3:15 pm to 4:15 pm

Big Business in China:

The capitalist explosion in the communist super state.

Unlocking Japan:

Respecting historical traditions in the technological juggernaut.

Extra Activities (optional)
Group Dinner
Visiting a Skybar

 

ช่วงท้ายของการเรียน

ผู้เรียนจะได้ปรับปรุงความสามารถในการสื่อสารโดยใช้ทุกทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้านคือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ของหลักไวยากรณ์ และคำศัพท์ ทำให้เข้าใจรูปแบบของธุรกิจ และมารยาททางธุรกิจ เพื่อให้ประสบความสำเร็จมากขึ้นทางด้านธุรกิจของผู้เรียนตามลำดับ

กรณที่ศึกษานานกว่า 2 สัปดาห์

หากจำเป็นต้องศึกษาเกิน 2 สัปดาห์ IH Bangkok สามารถแนะนำหลักสูตรอื่นๆของทางโรงเรียน ได้แก่ คอร์สภาษาอังกฤษพื้นฐาน 15 (ชั่วโมง) ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 25 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 25 และภาษาอังกฤษด้านวิชาการ 25 โดยสามารถลงเรียนเพิ่มทั้งก่อนหรือหลัง จากผู้เรียนได้ลงเรียนคอร์สภาษาธุรกิจไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อทำการนัดเวลาทดสอบระดับภาษาอังกฤษโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ marketing@ihbangkok.com