คอร์สเรียน TOEIC

TOEIC (Test of Engli...

TOEIC (Test of English for International Communication)

TOEIC Courses in Bangkok Thailand

คือการสอบแบบใด?

การสอบภาษาอังกฤษเพื่อใช้สื่อสารกันระหว่างภาษานานาชาติอื่นๆ

คะแนน และระดับทักษะภาษาอังกฤษในปัจจุบันของผู้เรียน เป็นตัวกำหนดว่าควรใช้ระยะเวลาในการเรียนนานเท่าไร

รายละเอียดของข้อสอบ

การสอบ TOEIC จะจำลองสถานการณ์การทำงานในชีวิตจริงในบรรยากาศการทำงานในต่างประเทศ (การประชุม, กระเดินทาง, การสื่อสารทางโทรศัพท์ ฯลฯ) ข้อสอบ TOEIC เป็นการสอบแบบปรนัย (กากบาท) โดยสอบทั้งหมด 200 ข้อ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ความเข้าใจทางการฟัง และความเข้าใจทางการอ่านอย่างละ 100 ข้อ ผลสอบของผู้เข้าสอบมาจากทั้ง 2 ส่วน ซึ่งอยู่ที่ 5-495 คะแนน และผลสอบรวมทั้งหมดตั้งแต่ 10-990 คะแนน

ผลคะแนนกำหนดจากความต้องการขององค์กรหรือบริษัททำงานที่ใช้ยื่นคะแนน เพื่อตรวจสอบว่าพนักงานมีความเหมาะสมสำหรับงานทางด้านใด หากทำงานหรือต้องการทำงานให้กับองค์กรขนาดใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชีย การสอบ TOEIC จึงจำเป็นและเป็นประโยชน์กับตัวผู้เรียนเองเป็นอย่างยิ่ง

ควรเตรียมความพร้อมอย่างไร?

ผู้เรียนสามารถฝึกการทดสอบ TOEIC และลงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบได้ที่ International House Bangkok

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสามารถเข้าชมได้ที่ www.ets.org/toeic

 

IH Bangkok Cambridge BEC TOEIC Levels