Slide background
Slide background
Slide background

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจกับ International House Bangkok

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิ...

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ

International House Bangkok ที่มีหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจที่หลากหลาย ตั้งแต่หลักสูตรที่ผู้สอนเดินทางไปสอนที่องค์กร หลักสูตรเร่งรัดสำหรับเรียนที่โรงเรียน หรือการเรียนแบบตัวต่อตัวที่ผู้เรียนสามารถร่วมสร้างสรรค์และออกแบบบทเรียนร่วมกับผู้สอน เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ทำไมถึงควรเลือกคอร์สภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจที่ International House Bangkok ?

ครูผู้สอนคุณภาพ

International House Bangkok ที่มีผู้สอนตรงตามคุณสมบัติ ได้แก่:

  • เจ้าของภาษาแต่กำเนิด
  • วุฒิการศึกษาเคมบริดจ์ CELTA หรือ Trinity TESOL
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก

นอกจากนี้ยังประกอบด้วยคุณสมบัติอื่นๆที่หลากหลายสำหรับสอนธุรกิจในด้านต่างๆตั้งแต่ การทำบัญชี, การเงิน, ธุรกิจระหว่างประเทศ, วิศวกรรม, การจัดการการลงทุน การตลาด และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

หลักสูตรคุณภาพ

ไม่ว่าจะเป็นการเรียนที่บริษัทของท่านหรือที่ International House Bangkok หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการทางธุรกิจของบริษัทผู้เรียน และเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ ได้แก่:

  • การเขียนเชิงธุรกิจ: มุ่งเน้นการเขียนจดหมาย, การเขียนบันทึก, รายงานทางธุรกิจ, การเขียนเพื่อนำเสนอ, อีเมล, อีคอมเมิร์ซ และไวยากรณ์ทางธุรกิจ
  • การเจรจาเชิงธุรกิจ: มุ่งเน้นภาษาเพื่อใช้ทางโทรศัพท์, ทักษะการเจรจาต่อรอง, การนำเสนอ, การเข้าประชุม และเพื่อใช้เสริมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ
  • การสื่อสารทางธุรกิจทั่วไป: มุ่งเน้นครอบคลุมทักษะรอบด้าน (การอ่าน เขียน พูด และฟัง) กับเนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจ การจำลองบทบาทสถานการณ์ในการทำธุรกิจ รวมถึงการค้นหาคำศัพท์สำหรับธุรกิจที่ตรงกับด้านของผู้เรียนโดยตรง
  • การสอบสำหรับธุรกิจ: มุ่งเน้นการเตรียมการสอบภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ เช่น TOEIC หรือ BEC เพื่อเตรียมตัวสำหรับเรียนต่อวิชาชีพด้านอื่นๆได้แก่ MBA, CFA, CPA และ CIMA
  • การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ: เรียนกับผู้สอนที่โรงเรียน International House Bangkok หรือที่ทำงานขอผู้เรียน, เรียนออนไลน์ หรือจะเลือกเรียนแบบผสมได้ทั้ง 3 ทาง

ผลงานคุณภาพ

International House Bangkok ขอนำเสนอหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียน เพื่อให้บรรลุผลที่ดีที่สุดในการปรับระดับภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อให้ตรงตามความต้องการที่แท้จริงทางด้านธุรกิจที่ต้องการ

ลูกค้าคุณภาพ

ตัวอย่างจากองค์กรระดับโลกที่ได้รับประโยชน์จากการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจกับ International House Bangkok: Google, Cathay Pacific, Hitachi, Coca Cola, Nokia, Ericsson, Price Waterhouse Cooper และบริษัทชั้นนำอีกมากมาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดต่อ corporate@ihbangkok.com เพื่อพูดคุยกับผู้ให้คำปรึกษา และเพื่อตอบข้อสงสัยของท่าน