Slide background
Slide background
Slide background

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจกับ International House Bangkok

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ

International House Bangkok ประกอบด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรที่ครูผู้สอนไปสอนที่องค์กรหรือบริษัท หลักสูตรเร่งรัดที่ทำการสอนที่โรงเรียน และการเรียนแบบตัวต่อตัวที่ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์บทเรียนของผู้เรียนเอง เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการงาน

ทำไมถึงเลือกเรียนคอร์สภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจกับ International House Bangkok ?

ครูผู้สอนคุณภาพ

International House Bangkok ยืนยันในคุณภาพของครูทั้งหมดซึ่งได้แก่:

  • เจ้าของภาษาแต่กำเนิด
  • วุฒิการศึกษาอย่างน้อยเคมบริดจ์ CELTA หรือ Trinity TESOL
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก

นอกจากนี้ ครูผู้สอนยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่หลากหลายในด้านธุรกิจด้านต่างๆเช่น การทำบัญชี, การเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ วิศวกรรมเครื่องกล การจัดการการลงทุน การตลาดและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

ลูกค้าคุณภาพ

ตัวอย่างองค์กรจากทั่วโลกที่ได้รับประโยชน์จากคอร์สภาษาอังกฤษจากโรงเรียน International House Bangkok:

Google, Cathay Pacific, Hitachi, Coca Cola, Nokia, Ericsson และ Price Waterhouse Cooper

หลักสูตรคุณภาพ

ไม่ว่าจะเป็นเป็นการเรียนที่บริษัทหรือที่โรงเรียน International House Bangkok หลักสูตรธุรกิจภาษาอังกฤษ ที่รองรับความต้องการทางธุรกิจของบริษัทผู้เรียนและเพื่อมุ่งในการประสบความสำเร็จ:

  • ทักษะการเขียนเชิงธุรกิจ: มุ่งเน้นไปที่การเขียนจดหมายและการเขียนบันทึก, รายงานทางธุรกิจ, การเขียนนำเสนอ, อีเมล, E-Commerce และคำศัพท์ทางธุรกิจ
  • ทักษะการเจรจาเชิงธุรกิจ: มุ่งเน้นไปที่ภาษาสำหรับใช้ทางโทรศัพท์, ทักษะการเจรจาต่อรอง, การนำเสนอ, การประชุม และภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ
  • การสื่อสารทางธุรกิจทั่วไป: มุ่งเน้นไปที่ทักษะทั้งสี่ (การอ่าน เขียน พูดและฟัง) ด้วยเนื้อหาทางธุรกิจที่เมหาะสม การจำลองบทบาทและสถานการณ์ รวมถึงค้นหาคำศัพท์สำหรับธุรกิจของผู้เรียนโดยตรง
  • การสอบเพื่อธุรกิจ: มุ่งเน้นไปที่การเตรียมการสอบสำหรับธุรกิจการสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC และ BEC ที่เหมือนการเตรียมการสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพด้านอื่นๆ ได้แก่ MBA, CFA, CPA และ CIMA
  • การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ: โดยเรียนกับผู้สอนที่โรงเรียน International House Bangkok ที่ทำงานขอผู้เรียน เรียนออนไลน์ หรือเรียนแบบผสมทั้ง 3 อย่าง

ผลงานคุณภาพ

International House Bangkok ขอนำเสนอหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียน เพื่อให้บรรลุผลที่ดีที่สุดในการปรับระดับภาษาอังกฤษในปัจจุบันของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อความต้องการที่แท้จริงทางด้านธุรกิจที่ต้องการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ corporate@ihbangkok.com เพื่อพูดคุยกับผู้แนะแนวทางด้านการศึกษาและทำแบบทดสอบ