คอร์สภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน

เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อประยุกต์ใช้กับทุกเพศทุกวัย

 

International House Bangkok ประกอบด้วยคอร์สภาษาอังกฤษ สำหรับทุกเพศและวัยเพื่อให้ประยุต์ใช้จริง:

  • ทุกคอร์สสอนโดยมืออาชีพ ที่ประกอบด้วยคุณสมบัติครบถ้วน และมาจากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษโดยกำเนิด
  • ห้องเรียนแต่ละห้องประกอบด้วยนักเรียนมากสุดถึง 12 คน
  • ตำราเรียน และเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับผู้เรียน
  • เนื้อหาของบทเรียนที่เน้นทักษะทั้ง 4 ด้านเพื่อการฟัง พูด อ่าน และเขียน
  • เนื้อหาของบทเรียนในการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียน
  • รายงานความคืบหน้าของผู้เรียน พร้อมรายงานจากผู้สอนอย่างสม่ำเสมอ
  • ใบประกาศนียบัตร เมื่อเรียนจบให้กับผู้เรียนออกโดย International House Bangkok

International House Bangkok ประกอบด้วยโปรแกรมภาษาอังกฤษแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อทำการนัดเวลาทดสอบระดับภาษาอังกฤษโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย