คอร์สภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน

คอร์สภาษาอังกฤษ เพื่อประยุกต์ใช้และทุกเพศทุกวัย

โรงเรียนและสถาบัน International House Bangkok ที่มีหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับทุกเพศทุกวัยและเพื่อประยุต์ใช้:

  • สอนโดยมืออาชีพ ที่ประกอบด้วยคุณสมบัติครบถ้วนและมาจากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษโดยกำเนิดในทุกคอร์สที่เรียน
  • ห้องเรียนแต่ละห้องประกอบด้วยนักเรียนมากสุดถึง 12 คน
  • หนังสือ เอกสารอื่นๆที่ใช้ประกอบการเรียนสำหรับการเรียนการสอนให้ผู้เรียน
  • เนื้อหาของบทเรียนที่เน้นทักษะทั้ง 4 ด้านคือ ฟัง พูด อ่าน เขียน
  • เนื้อหาของบทเรียนที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้เรียนในการเรียนภาษาอังกฤษ
  • การรายงานความคืบหน้าของผู้เรียน พร้อมรายงานจากผู้สอนอย่างสม่ำเสมอ
  • ใบรับรอง/ประกาศนียบัตร ให้กับผู้เรียนเมื่อจบการเรียนที่ออกโดย International House Bangkok เมื่อสำเร็จการศึกษา

International House Bangkok ประกอบด้วยโปรแกรมภาษาอังกฤษ ที่จัดแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อทำการนัดเวลาทดสอบระดับภาษาอังกฤษโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ info@ihbangkok.com