คอร์สภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน

เรียนภาษาอังกฤษ เพื่...

เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อประยุกต์ใช้กับทุกเพศทุกวัย

 

International House Bangkok มีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับทุกเพศทุกวัย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง:

  • ทุกคอร์สสอนโดยผู้สอนมืออาชีพ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และเป็นเจ้าของภาษา
  • จำกัดนักเรียนต่อห้องไม่เกิน 12 คน
  • ราคารวมหนังสือเรียน แบบฝึกหัด และเอกสารอื่นๆที่จำเป็นสำหรับผู้เรียน
  • เนื้อหาของบทเรียนภาษาอังกฤษเน้น ทักษะทั้ง 4 ด้าน เพื่อการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียน
  • รายงานผลการเรียน และข้อเสนอแนะจากผู้สอน
  • ผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตร เมื่อเรียนจบคอร์ส

International House Bangkok ประกอบด้วยโปรแกรมภาษาอังกฤษแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อทำการนัดเวลาทดสอบระดับภาษาอังกฤษโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย