หลักสูตร IHBNL จัดทำขึ้นเพื่อใคร?

หลักสูตร Net Languag...
IH Bangkok Online Courses

หลักสูตร Net Languages Online จัดทำขึ้นสำหรับผู้ที่มีความต้องการดังต่อไปนี้:

  • ผู้ที่สนใจเรียนผ่านเทคโนโลยีใหม่ๆ และต้องการครูสอนพิเศษแบบส่วนตัว
  • ผู้ที่ต้องการตารางเรียนที่ยืดหยุ่น
  • ผู้ที่ชอบเรียนจากสถานที่ๆสะดวก อย่างบ้านหรือที่ทำงานของตนเอง
  • ผู้ที่มีเวลาการเดินทางอย่างจำกัด

คลิ๊กที่ หลักสูตร Net Languages Online ของ International House Bangkok สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรสำหรับองค์กรหรือบริษัท Net Language Online ที่ออกแบบสำหรับ:

  • พนักงานที่ชอบการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ และครูสอนพิเศษแบบส่วนตัว
  • กำหนดการเรียนแบบยืดหยุ่น
  • พนักงานในจำนวนน้อยที่ต่างระดับ และสนใจในประโยชน์จากการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากว่า
  • พนักงานจำนวนมากที่ต้องการติดตามความคืบหน้าของโครงการการเรียนรู้ภาษาอย่างสม่ำเสมอ
  • มีพื้นที่ จำกัด สำหรับการฝึกอบรมแบบดั้งเดิม
  • สำหรับพนักงานที่ต้องการมีปฏิสัมพันธ์และ การพัฒนาความมั่นใจกับครูสอนแบบตัวต่อตัว แทนการแสดงต่อหน้าเพื่อนและเพื่อนผู้ร่วมงานด้วยกัน

คลิ๊กที่หลักสูตร Net Languages Business Courses สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดหลักสูตรหรือไปที่ หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ เพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และทำแบบทดสอบออนไลน์ หรือติดต่อเราได้ที่ [email protected]