เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับ International House Bangkok

Bangkok Study English Online

โรงเรียนคุณภาพ

International House Bangkok โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษชั้นนำระดับนานาชาติที่มีโรงเรียนอยู่ทั่วโลก ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อผู้ใหญ่ วัยรุ่น และเด็กๆ

ก่อตั้งเมื่อปี คศ.1999 International House Bangkok ได้สอนนักเรียนมาแล้วมากกว่ากว่าหมื่นราย เพื่อพัฒนาให้มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีมากขึ้น และเพื่อบรรลุเป้าหมายของการเรียน ด้วยความภาคภูมิใจในชื่อเสียงที่ได้รับให้เป็นหนึ่งในโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย

หลักสูตรออนไลน์คุณภาพ

International House Bangkok ประกอบด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์คุณภาพได้แก่:

 • คอร์สการเรียนออนไลน์อันเป็นที่ยอมรับมากที่สุดในโลก
 • ระบบเทคโนโลยีเพื่อการเรียนที่ดีที่สุด
 • สื่อการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นโดยทีมงานของโรงเรียน และสอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ
 • ตัวเลือกในการเรียนออนไลน์ ขึ้นอยู่กับความต้องการของของผู้เรียนเอง (ผ่านอีเมล Skype หรือโทรศัพท์) โดยครูสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
 • ระบบโรงเรียนสอนภาษาเสมือนจริงที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงทรัพยากรการเรียนรู้เพิ่มเติม และพบปะกับนักเรียนคนอื่น ๆ จากทั่วโลกได้

หลักสูตรคุณภาพ

International House Bangkok ประกอบด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์ที่หลากหลาย เพื่อรองรับความต้องการของผู้เรียนได้แก่:

 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับในการสอน:
 1. IHBNL 1 – เรียนผ่านระบบออนไลน์ตามเวลาที่ผู้เรียนสะดวก สามารถเข้าระบบการเรียนได้ตลอดทั้งปี โดยมีระยะเวลาของการเรียน 120 – 150 ชั่วโมง
 2. IHBNL 2 – เรียนผ่านระบบออนไลน์ตามเวลาที่ผู้เรียนสะดวก สามารถเข้าระบบการเรียนได้ตลอดทั้งปี โดยมีระยะเวลาของการเรียน 120-150 ชั่วโมง ที่สามารถเข้าถึงครูสอนพิเศษแบบส่วนตัวได้ทั้งทางโทรศัพท์หรือทางอีเมล
 3. IHBNL 3 – เรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ตามเวลาที่ผู้เรียนสะดวก สามารถเข้าระบบการเรียนได้ตลอดทั้งปี โดยมีระยะเวลาของการเรียน 120-150 ชั่วโมง ที่สามารถเข้าถึงครูสอนพิเศษแบบส่วนตัวได้ทั้งทางโทรศัพท์หรือทางอีเมล นอกจากนั้นผู้เรียนยังสามารถเรียนแบบพบกับครูที่โรงเรียน International House Bangkok อีกด้วย
 • คอร์สภาษาอังกฤษพื้นฐาน พร้อมสื่อการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียน เพื่อผู้เรียนทุกกลุ่ม ตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่
 • คอร์สภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ สำหรับผู้เรียน และพนักงานขององค์กร
 • คอร์สภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวสอบ เช่น IELTS หรือ FCE
 • คอร์สภาษาอังกฤษเฉพาะทาง หลักสูตรที่เน้นไวยากรณ์ หรือการออกเสียง
 • คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับครูฝึกสอน เพื่อฝึกอบรมการเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ ที่เน้นการสอนทางเชิงวิธีการ

ผลงานคุณภาพ

International House Bangkok ที่รวมเอาเทคโนโลยีการเรียนการสอนออนไลน์ชั้นนำของโลก และหนึ่งในโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่ชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษเฉพาะด้านของประเทศไทย ทำให้การเรียนภาษาอังกฤษสนุกเพิ่มขึ้น และสามารถนำไปสื่อสารได้ในทันที พร้อมความสะดวกสบายในการเรียนจากบ้านหรือที่ทำงานของผู้เรียนเอง

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำแบบทดสอบออนไลน์ และส่งรายละเอียดข้อมูลมาได้ที่ที่นี้