คอร์สสนทนาภาษาอังกฤษ

Conversation English International House Bangkok

คุณอยากจะพูดภาษาอังกฤษแต่ไม่รู้จะใช้คำศัพท์คำไหน หรือคุณเขินอายเวลาที่จะต้องสนทนาภาษาอังกฤษหรือไม่?

ถ้าใช่ นี้คือคอร์สเรียนบทนสทนาภาษาอังกฤษ ที่เหมาะกับผู้เรียนที่จะได้เรียนรู้วิธีการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และวิธีการออกเสียงให้ถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษา ซึ่งแบ่งเวลาเรียนออกเป็นวันละ 2 ชั่วโมงเป็นเวลา 15 อาทิตย์ ไม่เพียงเท่านั้น คุณจะได้สนุกกับการเรียนพูดภาษาอังกฤษกับผู้สอนมืออาชีพที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรง

โดยแต่ละสัปดาห์จะแบ่งการเรียนตามหัวข้อที่แตกต่างกันไปตั้งแต่

 1. รู้จักเขา รู้จักเรา (ข้อมูลส่วนบุคคล)
 2. การเดินทาง (ทิศทาง)
 3. อาหารและเครื่องดื่ม
 4. ครอบครัวและเพื่อน ๆ (ความสัมพันธ์)
 5. มารยาทในการพูด
 6. สันทนาการความบันเทิว
 7. กิจกรรมประจำวัน
 8. เดินทางตามสถานที่ต่างๆ (การอธิบายเกี่ยวกับสถานที่ได้ไป)
 9. อธิบายเกี่ยวกับแต่ละบุคคล
 10. สุขภาพและการออกกำลังกาย
 11. การทำงาน
 12. โลกรอบตัวเรา (สังคมและสิ่งแวดล้อม)
 13. การเงินและการเจรจาต่อรอง
 14. การเล่าเรื่องต่างๆ
 15. ทบทวนบทเรียนสัปดาห์ต่อสัปดาห์

ซึ่งแต่ละหัวข้อสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ทันที

สาเหตุที่ต้องเลือกเรียนกับ International House Bangkok เพราะผู้เรียนสามารถมั่นใจได้ว่าครูผู้สอนมีคุณสมบัติในการสอนที่มีคุณภาพซึ่งได้แก่:

 • มาจากประเทศที่เป็นเจ้าของภาษาแต่กำเนิด
 • มีวุฒิการสอนระดับ CELTA รับรองจากมหาวิทยาลัย Cambridge ประเทศอังกฤษ
 • มีวุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือปริญญาโทจากต่างประเทศ
 • อุทิศตนเพื่อมอบความรู้ให้กับผู้เรียนได้ พร้อมช่วยในการทำให้ประสบความสำเร็จด้วยบรรยากาศการเรียนที่ได้ความรู้ สนุกสนาน และไม่ตึงเครียด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อทำการนัดเวลาทดสอบระดับภาษาอังกฤษของคุณโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ info@ihbangkok.com