เรียนภาษาอังกฤษสำหรับวัยรุ่นและผู้ใหญ่

สนุกสนานไปกับการเรีย...

สนุกสนานไปกับการเรียนภาษาอังกฤษ

 

คอร์สภาษาอังกฤษที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาการฟัง พูด อ่าน และการเขียนมีการใช้คำศัพท์ และรูปประโยคให้ตรงตามหลักไวยากรณ์ โดยเจ้าของภาษาที่มากประสบการณ์ในการสอน ผ่านรูปแบบการเรียน และกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ในห้องเรียน ที่จะทำให้ผู้เรียนได้สัมผัสบรรยากาศของการเรียนภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ 100%

International House Bangkok ขอนำเสนอคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ทั้ง 3 ประเภท ดังนี้

 • คอร์สภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น เลือกเรียนตั้งแต่ 15-25 ชม. ต่อสัปดาห์ วันจันทร์ – วันศุกร์ กับผู้เรียนหลากหลายเชื้อชาติ ในบรรยากาศการเรียนที่สนุก นอกเหนือจากการเรียนภาษาอังกฤษ แต่จะยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย จากเพื่อนร่วมห้องเรียน เริ่มต้นที่ 5,700 บาท ต่อสัปดาห์ (เมื่อเรียนตั้งแต่ 2 สัปดาห์ขึ้นไป)
 • คอร์สกลุ่ม เรียนสัปดาห์ล่ะ 1 ครั้ง วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ ชั่วโมงครึ่ง – 2 ชั่วโมงต่อคอร์ส รวมเวลาเรียนทั้งหมด 30 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ เริ่มต้นที่ 12,000 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อทำการนัดเวลาทดสอบระดับภาษาอังกฤษ พร้อมสัมภาษาณ์กับครูผู้สอน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • คอร์สเรียนตัวต่อตัวหรือแบบกลุ่มส่วนตัว มุ่งเน้นการเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน เพื่อธุรกิจ หรือเพื่อเตรียมตัวสอบ เช่น IELTS, TOEFL, TOEIC, FCE, CAE, CPE และอื่นๆ โดยผู้สอนสามารถเน้นการเรียนเป็นรายบุคคล แนะนำ และแก้ไขจุดอ่อนในสิ่งที่ผู้เรียนมีปัญหาหรือสนใจเป็นพิเศษ ซึ่งก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้เรียน สามารถเลือกเรียนได้ตั้งแต่ 10 ชั่วโมงขึ้นไป

นอกจากนี้ International House Bangkok สามารถออกแยยคอร์สเรียน ให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน สามารถติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

ระดับภาษาอังกฤษที่เปิดสอน

 

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ในแต่ละระดับมีอะไรบ้าง? ดูข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่าง:

จุดเริ่มต้นของการเรียนภาษาอังกฤษ เริ่มตั้งแต่ตัวเลข ตัวอักษร คำศัพท์พื้นฐาน เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น:

 • การหาข้อมูล จากแผ่นผับหรือจากตารางต่างๆ
 • การทำความเข้าใจ และสามารถแต่งประโยคได้
 • การแนะนำตัว ครอบครัว และอธิบายสถานการณ์ที่เกิดของผู้เรียนเป็นภาษาอังกฤษได้
 • เล่าเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน เรื่องราวในอดีต และสิ่งที่วางแผนในอนาคต

เมื่อเรียนจบหลักสูตร คุณจะสามารถพูดคุย หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ สามารถพูดประโยคต่างๆเวลาไปซื้อของ และไปร้านอาหาร รวมทั้งเขียนอีเมลล์ขั้นเบื้องต้น เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

หากผู้เรียนมีพ้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษมาบ้างแล้ว คอร์สนี้อาจเป็นคอร์สที่เหมาะกับคุณ โดยหลังจากเรียนจบระดับนี้คุณจะสามารถ:

 • อธิบายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย หรือสถานที่ต่างๆได้
 • อธิบายเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของคุณ งานที่ทำหรือสิ่งที่กำลังศึกษาอยู่ สิ่งที่ผู้เรียน และกิจกรรมยามว่างที่ชอบทำ
 • แสดงความคิดเห็น และพิจารณาเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวคุณ
 • สามารถทำความเข้าใจ และอธิบายรายละเอียดในการทำสิ่งต่างๆได้

เมื่อเรียนจบหลักสูตร ผู้เรียนจะสามารถเตรียมตัวเดินทางไปลอนดอนหรือนิวยอร์ก หรือแม้แต่ต้อนรับเพื่อนต่างชาติที่จะมาหาคุณได้มั่นใจขึ้น

หากผู้เรียนจบคอร์สภาษาอังกฤษระดับ Pre-Intermediate คุณจะสามารถ:

 • อธิบายเกี่ยวกับเรื่องราวของตัวคุณเองได้จากหัวข้อที่คุณคุ้นเคย อย่างการเล่าเรื่องของครอบครัว กิจกรรมยามว่างที่ชอบทำ หรืองานที่คุณทำ
 • รู้จักคำศัพท์มากพอ ให้ผู้เรียนสามารถใช้สื่อสารเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน
 • สามารถเริ่มพูดคุยในบทสนทนาอย่างต่อเนื่องแบบพูดคุยกันต่อหน้า ตามหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจ เช่น กิจกรรมยามว่าง หรืองานที่คุณทำ
 • เข้าใจเนื้อหาใจความที่ใช้ในทุกวัน หรือภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการทำงาน และสามารถเขียนข้อความในอดีตได้
 • เข้าใจพื้นฐาน และสามารถจับประเด็นของการพูดคุย จากเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน

ยังไม่สามารถสมัครงานในฝันของคุณที่อเมริกา แต่ก็เริ่มเข้าใกล้ความฝันขึ้นทุกที!

หากผู้เรียนจบคอร์สภาษาอังกฤษระดับ Intermediate คุณจะสามารถ:

 • สามารถอธิบายเกี่ยวกับเหตุการณ์ทั่วไป และนำเสนอมุมมองเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆอย่างเรียบง่าย
 • สามารถเข้าใจเนื้อหาที่อธิบายเกี่ยวกับความคิดได้แบบตรงประเด็น และเขียนจดหมายส่วนตัวที่อธิบายถึงเหตุการณ์ ความต้องการ และความรู้สึกของคุณ
 • มีทักษะที่จะเขียนบทความแบบยาวอย่างต่อเนื่อง ด้วยรายละเอียดและเนื้อเรื่องที่เกิดขึ้นจริง หรืออธิบายเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆอย่างเรียบง่าย
 • สามารถจะเข้าใจขยายความคำพูดแบบยาว และข้อความที่ซับซ้อนจากเนื้อหาที่คุณคุ้นเคย

คุณยังไม่คล่องมากพอ แต่คุณกล้าพอที่จะพูดคุยกับคนแปลกหน้าตามสถานที่ๆแปลกใหม่ได้!

หากผู้เรียนประสบความสำเร็จจากการเรียนภาษาอังกฤษในระดับ Upper-Intermediate หมายความว่าคุณจะสามารถ:

 • มีความรู้ความเข้าใจทางภาษาอังกฤษเพียงพอที่จะอธิบายเกี่ยวกับผู้คน สถานที่และขั้นตอนต่างๆ แสดงความคิดเห็น และพัฒนาวิธีการแสดงทัศนคติ โดยมีความเข้าใจของพื้นฐานโครงสร้างในระดับเบื้องต้น จากรูปแบบประเด็นที่ซับซ้อน
 • รู้จักคำศัพท์มากพอ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน และงานที่คุณทำอยู่
 • มีส่วนร่วมในการพูดคุยกันแบบเป็นกลุ่ม และดำเนินบทสนทนาได้อย่างต่อเนื่องกับเจ้าของภาษา
 • เข้าใจเนื้อหาจากรายงาน และบทความเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
 • สามารถนำเสนอมุมมองหรือข้อมูลด้วยวิธีการเขียน เพื่อใช้ในการทำแผนงาน และสำหรับในการประชุม
 • เข้าใจรูปแบบการพูดคุยที่ซับซ้อนมากขึ้น และอธิบายเนื้อหาได้อย่างตรงประเด็น และชัดเจน

ด้วยระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษที่คุณมี และด้วยวิธีการอธิบายของคุณ ทำให้ตอนนี้คุณมาถึงจุดที่จะทำให้ตัวเองทึ่ง!

คุณสามารถพูดนภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ หากระดับภาษาของคุณอยู่ระดับนี้ หากคุณเรียนจบระดับนี้หมายความว่าคุณจะสามารถ:

 • สามารถเข้าใจบทสนทนาได้เป็นอย่างดี จากรายการทีวีต่างๆ และจากการดูหนัง
 • สามารถเข้าใจเนื้อหาที่มีความซับซ้อน เนื้อหาทางวรรณกรรม ได้ดีพอๆกับเนื้อหาที่คุณมีความสนใจ และคุ้นเคย
 • สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ได้ดีพอๆกับปริมาณคำศัพท์ที่คุณรู้และเข้าใจ
 • สามารถเขียนออกมาได้อย่างตรงประเด็น ด้วยโครงสร้างการเขียนที่ถูกต้อง และด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับบริบทนั้นๆของการเขียน

คุณสามารถเริ่มคิดเกี่ยวกับการทำงานในประเทศที่เป็นเจ้าของภาษาได้แล้ว!