เรียนภาษาอังกฤษสำหรับวัยรุ่นและผู้ใหญ่

สนุกสนานไปกับการเรียนภาษาอังกฤษ

 

คอร์สภาษาอังกฤษพื้นฐาน ได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาการฟัง พูด อ่าน และการเขียนให้ตรงตามหลักไวยากรณ์ สนทนาแต่เฉพาะภาษาอังกฤษระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน โดยเจ้าของภาษาที่มากประสบการณ์ในการสอน ผ่านรูปแบบการเรียนที่สร้างสรรค์ และรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ในห้องเรียน ที่จะทำให้ผู้เรียนได้รับบรรยากาศของการเรียนภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ 100%

International House Bangkok ขอนำเสนอคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ แบ่งเนื้อหาของการเรียนออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้

 • คอร์สภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น เลือกเรียนตั้งแต่ 15-25 ชม. ต่อสัปดาห์ วันจันทร์ – วันศุกร์ ด้วยผู้เรียนที่หลากหลายเชื้อชาติ ในบรรยากาศการเรียนที่สนุก นอกเหนือจากการเรียนภาษาอังกฤษ แต่จะยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย จากเพื่อนร่วมห้องเรียน เริ่มต้นที่ 5,700 บาท ต่อสัปดาห์ (เมื่อเรียนตั้งแต่ 2 อาทิตย์ขึ้นไป หรือมากกว่า)
 • คอร์สกลุ่ม เรียนสัปดาห์ล่ะ 1 ครั้ง วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ ชั่วโมงครึ่ง – 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมเวลาเรียนทั้งหมด 30 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ เริ่มต้นที่ 12,000 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อทำการนัดเวลาทดสอบระดับภาษาอังกฤษโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสัมภาษาณ์กับครูผู้สอน
 • คอร์สเรียนแบบบตัวต่อตัวหรือแบบกลุ่มส่วนตัว มุ่งเน้นตั้งแต่การเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน เพื่อธุรกิจ หรือเพื่อเตรียมสอบอย่าง IELTS, TOEFL, TOEIC, FCE, CAE, CPE และอื่นๆ การเรียนที่มีประสิทธิภาพสูงกับผู้เรียน เนื่องจากผู้สอนสามารถมุ่งเน้นการเรียนเป็นรายบุคคล แนะนำ และแก้ไขจุดอ่อนในสิ่งที่ผู้เรียนมีปัญหาหรือสนใจเป็นพิเศษ เลือกเรียนตั้งแต่ 10, 20 และ 40 ชั่วโมงหรือมากกว่านั้น

นอกจากนี้ยังยินดีออกแบบคอร์การเรียนที่ตรงตามความต้องการของผู้เรียนเป็นการเฉพาะ ดังนั้นหากกำลังสนใจเรียนภาษาอังกฤาทางด้านใด ทางเรายินดีให้คำแนะนำและสามารถสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม ที่จะเป็นประโยชน์ให้กับคุณได้

 

ระดับภาษาอังกฤษที่เปิดสอน

 

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ในแต่ละระดับมีอะไรบ้าง? ดูข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่าง:

จุดเริ่มต้นของผู้เรียนภาษาอังกฤษขั้นเบื้องต้น เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับตัวเลข ตัวอักษร และคำศัพท์พื้นฐาน ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น:

 • การหาข้อมูล ตามแผ่นผับหรือจากตารางต่างๆ
 • การทำความเข้าใจ และสามารถแต่งประโยคพื้นฐาน
 • การแนะนำตัวเอง และสนทนาเป็นภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับตัวผู้เรียน ครอบครัว และอธิบายเกี่ยวกับสถานที่เกิดของผู้เรียน
 • พูดคุยหรือเล่าเรื่องเกี่ยวกับสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวัน เรื่องราวในอดีต และสิ่งที่วางแผนในอนาคต

เมื่อเรียนจบหลักสูตร คุณจะสามารถพูดคุย หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ สามารถพูดประโยคต่างๆเวลาไปซื้อของ ประโยคที่จำเป็นเวลาอยู่ในร้านอาหาร และเขียนอีเมลล์ขั้นเบื้องต้น เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

หากเคยเรียนภาษาอังกฤษมาพักหนึ่ง คอร์สนี้อาจเป็นคอร์สที่เหมาะกับคุณ โดยหลังจากเรียนจบระดับนี้คุณจะสามารถ:

 • พูดคุยเกี่ยวกับว่าคุณอาศัยอยู่ที่ไหน และเปรียบเทียบกับสถานที่ต่างๆ
 • อธิบายเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของคุณ งานที่ทำหรือสิ่งที่กำลังศึกษาอยู่ สิ่งที่คุณสนใจ และกิจกรรมยามว่างที่ชอบทำ
 • แสดงความคิดเห็น และพิจารณาเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวคุณ
 • สามารถทำความเข้าใจ และอธิบายรายละเอียดในการทำสิ่งต่างๆ

เมื่อเรียนจบหลักสูตร ผู้เรียนจะสามารถเตรียมตัวเดินทางไปลอนดอนหรือนิวยอร์ก หรือแม้แต่ต้อนรับเพื่อนต่างชาติที่จะมาหาคุณได้มั่นใจขึ้น

หากคุณเรียนภาษาอังกฤษระดับ Pre-Intermediate ผ่านหมายความว่าคุณจะสามารถ:

 • อธิบายเกี่ยวกับเรื่องราวของตัวคุณเองได้จากหัวข้อที่คุณคุ้นเคย อย่างการเล่าเรื่องของครอบครัว กิจกรรมยามว่างที่ชอบทำ หรืองานที่คุณทำ
 • รู้จักคำศัพท์มากพอ ให้คุณสามารถใช้สื่อสารในเหตุการณ์ต่างของชีวิตประจำวัน
 • สามารถเริ่มพูดคุยในบทสนทนาอย่างต่อเนื่องแบบพูดคุยกันต่อหน้า ตามหัวข้อที่คุณสนใจ เช่น กิจกรรมยามว่าง หรืองานที่คุณทำ
 • เข้าใจเนื้อหาใจความที่ใช้ในทุกวัน หรือภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการทำงาน และสามารถเขียนข้อความในสิ่งที่คุ้นเคย
 • เข้าใจพื้นฐาน และสามารถจับประเด็นของการพูดคุย จากสิ่งที่คุณคุ้นเคย

ยังไม่สามารถสมัครงานในฝันของคุณที่อเมริกา แต่ก็เริ่มเข้าใกล้ความฝันขึ้นทุกที!

หากคุณเรียนภาษาอังกฤษระดับ Mid-Intermediate (ระดับกลางของ Intermediate) ผ่านหมายความว่าคุณจะสามารถ:

 • มีระดับความรู้มากพอที่จะอธิบายเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่คุณคุ้นเคย และสามารถนำเสนอเกี่ยวกับหัวข้อจากความคิดต่างๆที่คุณมีอย่างเรียบง่าย
 • สามารถเข้าใจเนื้อหาที่อธิบายเกี่ยวกับความคิดได้แบบตรงประเด็น และเขียนจดหมายแบบส่วนตัวที่อธิบายถึงเหตุการณ์ ความต้องการ และความรู้สึกของคุณ
 • มีทักษะที่จะเขียนบทความแบบยาวอย่างต่อเนื่อง ด้วยรายละเอียดและเนื้อเรื่องที่เกิดขึ้นจริง หรืออธิบายเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆอย่างเรียบง่าย
 • สามารถจะเข้าใจขยายความคำพูดแบบยาว และข้อความที่ซับซ้อนจากเนื้อหาที่คุณคุ้นเคย

คุณยังไม่คล่องมากพอ แต่คุณกล้าพอที่จะพูดคุยกับคนแปลกหน้าตามสถานที่ๆแปลกใหม่ได้!

หากคุณประสบความสำเร็จจากการเรียนภาษาอังกฤษในระดับ Upper-Intermediate หมายความว่าคุณจะสามารถ:

 • ความรู้ความเข้าใจทางภาษาอังกฤษของคุณเพียงพอที่จะอธิบายเกี่ยวกับผู้คน สถานที่และขั้นตอนต่างๆ แสดงความคิดเห็น และพัฒนาวิธีการแสดงทัศนคติ โดยมีความเข้าใจของพื้นฐานโครงสร้างในระดับเบื้องต้น จากรูปแบบประเด็นที่ซับซ้อน
 • รู้จักคำศัพท์มากพอ เพื่อใช้ในหัวข้อทั่วไป และงานที่คุณทำอยู่
 • สามารถมีส่วนร่วมในการพูดคุยกันแบบเป็นกลุ่ม และดำเนินบทสนทนาได้อย่างต่อเนื่องกับเจ้าของภาษา
 • เข้าใจเนื้อหาจากรายงาน และบทความเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
 • สามารถนำเสนอมุมองหรือข้อมูลด้วยวิธีการเขียน เพื่อใช้ในการทำแผนงาน และสำหรับในการประชุม
 • เข้าใจรูปแบบการพูดคุยแบบยาว และอธิบายเนื้อหาได้อย่างตรงประเด็น และชัดเจน

ด้วยระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษที่คุณมี และด้วยวิธีการอธิบายของคุณ ทำให้ตอนนี้คุณมาถึงจุดที่จะทำให้ตัวเองทึ่ง!

คุณสามารถพูดนภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ หากระดับภาษาของคุณอยู่ระดับนี้ หากคุณเรียนจบระดับนี้หมายความว่าคุณจะสามารถ:

 • สามารถเข้าใจบทสนทนาได้เป็นอย่างดี จากรายการทีวีต่างๆ และจากการดูหนัง
 • สามารถเข้าใจเนื้อหาที่มีความซับซ้อน เนื้อหาทางวรรณกรรม ได้ดีพอๆกับเนื้อหาที่คุณมีความสนใจ และคุ้นเคย
 • สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ได้ดีพอๆกับปริมาณคำศัพท์ที่คุณรู้และเข้าใจ
 • สามารถเขียนออกมาได้อย่างตรงประเด็น ด้วยโครงสร้างการเขียนที่ถูกต้อง และด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับบริบทนั้นๆของการเขียน

คุณสามารถเริ่มคิดเกี่ยวกับการทำงานในประเทศที่เป็นเจ้าของภาษาได้แล้ว!