ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กโตถึงผู้ใหญ่

Teenager & Adult English Courses in Bangkok

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับวัยรุ่นและผู้ใหญ่

 

พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และการเขียน ให้ตรงตามหลักไวยากรณ์ สนทนากันเฉพาะภาษาอังกฤษระหว่างครูและผู้เรียนเท่านั้น จึงทำให้วางใจได้ว่าผู้เรียนจะได้รับการถ่ายทอดความรู้อย่างเต็มที่ ตั้งแต่วันแรกของการเรียน

International House Bangkok ยินดีนำเสนอคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ แบ่งตามระดับเนื้อหาของการเรียนเป็น 3 ระดับ ได้แก่:

 • คอร์สภาษาอังกฤษระดับสูง เลือกได้ตั้งแต่ 15-25 ชม. ต่อสัปดาห์ จันทร์ – ศุกร์ โดย ผู้เรียนจากหลากหลายเชื้อชาติ ด้วยบรรยากาศการเรียนที่ตื่นเต้น และวัฒนธรรมอันหลากหลาย ผู้เรียนจะไม่ได้เรียนแค่ภาษาอังกฤษ แต่จะได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมอันหลากหลายจากเพื่อร่วมห้อง ราคาเรียนเริ่มที่ 5,400 บาทต่อสัปดาห์ (กรณีที่เรียนตั้งแต่ 2 อาทิตย์หรือมากกว่านั้น)
 • คอร์สเรียนกลุ่มแบบไม่เต็มเวลา เรียนสัปดาห์ล่ะ 1 ครั้ง วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เรียน 1 ชั่วโมงครึ่งจนถึง 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมระยะเวลาเรียนทั้งหมด 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ราคาราคาเริ่มที่ 7,500 บาท สำหรับเวลาเรียนทั้งหมด 30 ชั่วโมง ผู้สนใจกรุณา ติดต่อ เพื่อจองเวลาทดสอบระดับภาษาอังกฤษ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและนัดคุยกับอาจารย์ผู้สอน
 • คอร์สเรียนตัวต่อตัว หรือกลุ่มเรียนแบบส่วนตัว มุ่งเน้นตั้งแต่ ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ การเตรียมสอบ (IELTS, TOEFL, TOEIC, FCE, CAE, CPE และอื่นๆ) เป็นคอร์สการเรียนที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับผู้เรียน เนื่องจากครูผู้สอน สามารถเน้นไปที่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และช่วยแนะนำหรือแก้ไขจุดอ่อนในสิ่งที่ผู้เรียนมีปัญหาและสนใจโดยตรง                                                                                                                                    กลุ่มเรียนแบบส่วนตัว สามารถเลือกเรียนได้ตั้งแต่ 10, 20, 40 ชั่วโมงหรือมากกว่านั้น ผู้สนใจกรุณา ติดต่อ เพื่อจองเวลาทดสอบระดับภาษาอังกฤษ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและนัดคุยกับอาจารย์ผู้สอน

ในขณะเดียวกัน International House Bangkok ยังมีการออกแบบคอร์สเรียนด้านอื่นอย่างต่อเนื่อง หากมีความสนใจและสามารถช่วยตอบสนองความต้องการได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อทำการนัดเวลาทดสอบระดับภาษาอังกฤษโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ info@ihbangkok.com

จุดเริ่มต้นของผู้มาเรียน ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ตัวเลข ตัวอักษร และคำศัพท์ที่สำคัญ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของคุณ เช่น:

 • การหาข้อมูลจากแผ่นผับ หรือจากตารางต่างๆ
 • การทำความเข้าใจ และสามารถแต่งประโยคพื้นฐาน
 • การแนะนำตัวเองและ เรียนบทสนทนาภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวกับผู้เรียน ครอบครัว และบ้านเกิดได้
 • การพูดคุยหรือเล่าเกี่ยวกับสิ่งที่เคยทำในแต่ละวัน เรื่องราวในอดีต และทั้งที่วางแผนในอนาคต

เมื่อจบหลักสูตร ผู้เรียนสามารพูดคุยหรือสอบถามข้อมูลที่สนใจต่างๆมากขึ้น สื่อสารในการซื้อของคล่องขึ้น สื่อสารในร้านอาหารได้มากขึ้น และเขียนอีเมลล์เข้าใจขึ้น ทั้งหมดด้วยภาษาอังกฤษ

หากเคยเรียนภาษาอังกฤษมาเกือบปีหรือมากกว่า นี้คืออาจเป็นคอร์สทีเหมาะกับคุณ โดยหลังจากเรียนจบคอร์สคุณจะสามารถ:

 • สนทนาว่าคุณอาศัยอยู่ที่ไหน และเปรียบเทียบกับที่อื่นๆ
 • อธิบายเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน อาชีพหรือสิ่งที่เรียน สิ่งที่สนใจและกิจกรรมยามว่าง
 • ออกความคิดเห็นและสำรวจเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัว
 • เข้าใจและให้รายละเอียดในการอธิบายสำหรับการทำอะไร

เมื่อจบหลักสูตร ผู้เรียนสามารถเตรียมตัวเพื่อเดินทางไปลอนดอนหรือนิวยอร์ก หรือแม้แต่เตรียมต้อนรับเพื่อนต่างชาติที่จะมาเยี่ยมคุณ

If you pass the Lower Intermediate course, it means you will:

 • Be able to express yourself on familiar topics such as family, hobbies and jobs.
 • Have enough vocabulary to communicate in everyday familiar situations.
 • Be able to initiate and maintain a simple face-to-face conversation on the topics that interest you, such as hobbies or jobs.
 • Understand texts which contain everyday or job-related language and write simple texts on familiar topics.
 • Understand the main points of simple “standard” speech on familiar matters.

Not quite enough to apply for the job of your dreams in the USA yet, but you’re getting there.

After you’ve finished your Mid-Intermediate course you will:

 • Have sufficient knowledge of the language to describe common situations, and will be able to present the main points of an idea and describe events in a simple manner.
 • Be able to understand general texts which express ideas in a straightforward way and write personal letters which describe events, desires and feelings.
 • Have the ability to formulate long pieces of continuous writing with details and factual information or a description of simple events.
 • Be able to understand longer stretches of speech and more complex messages in a familiar context.

You are not fluent yet, but you will dare to talk to strangers in exotic places!

If you successfully complete the Upper Intermediate course, you will:

 • Have a sufficient knowledge of the language to describe people, places and processes, express opinions and develop arguments using both basic structures and some complex forms.
 • Have a wide range of vocabulary for general topics and your job.
 • Be able to contribute to group discussions and maintain a conversation with native speakers.
 • Understand reports and articles about contemporary issues.
 • Be able to present an argument or information in writing following standard layout conventions.
 • Understand longer stretches of speech and the main points of discussions which are clearly expressed.

You are now at the point where you start amazing yourself with the amount of English you can understand – and express.

At this level you are able to confidently express yourself in English. At the end of the course you will:

 • Be able to understand virtually all conversations as well as many television programmes and films.
 • Understand most complex factual and literary texts as well as texts on fields that you are not familiar with.
 • Be able to communicate effectively in different situations as well as use a wide range of vocabulary.
 • Be able to write clear and well-structured texts in an appropriate style.

You are well on your way to be able to consider getting a job in an English speaking country.

You are now starting to think and dream in English. Students successfully finishing the Advanced course will have:

 • A wide range of language to select from in order to express themselves.
 • A good command of idiomatic expressions and colloquialisms.
 • The ability to use the language effectively for social purposes and adjust the register accordingly.
 • The ability to express themselves orally in a clear, fluent and well-structured manner.
 • An understanding of long and complex factual and literary texts.
 • The ability to note differences in style.
 • No problems writing about complex subjects in a clearly organised coherent way and understanding the majority of spoken language in virtually all contexts.

You are now extremely confident when speaking and writing. You don’t really think about how to say things – you just say them and maybe even dream in English.