ราคาเรียนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์

เรียนภาษาอังกฤษออนไล...

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ - แบบกลุ่มขนาดเล็ก หรือ เรียนตัวต่อตัว

นักเรียนสามารถเลือกเรียนเป็นกลุ่มขนาดเล็ก 3 ถึง 6 คน โดยเน้นภาษาอังกฤษทั่วไปหรือ การเตรียมสอบIELTS หรือคุณสามารถจัดกลุ่มตัวต่อตัว 1:1 ที่นักเรียนสามารถปรับแต่งตามความต้องการเพื่อให้การเรียนออกมาอย่างสมบูรณ์

นักเรียนสามารถเลือกที่จะลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่ 2 สัปดาห์ หรือ มากกว่านั้น โดยเป็นกลุ่ม “Small Group 6” หรือ “IELTS 4” หรือสมัครเรียนแบบตัวต่อตัว1:1 ได้ตั้งแต่ 10, 20 หรือ 40 ชั่วโมง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรของเรา โปรดคลิกที่นี่ ราคา โปรดดูด้านล่าง:

Prices of Online English Classes

Small Group Classes

CoursePrice (Baht)
Small Group 62,700 per week
IELTS 42,200 per week

Private 1:1 Online Classes

Course Hours General English (Baht) Specialist English* (Baht)
10 hours 11,500 12,500
20 hours 22,000 24,000
40 hours 42,000 46,000

*Focus can be anything: Exam Preparation (IELTS, TOEFL, TOEIC, GED, others), Business English, Academic English, among others

*IGCSE and SAT preparation are priced differently

Private 1:1 Online Classes (Baht)

Course Hours Gen. English ESP English*
10 hours 11,500 12,500
20 hours 22,000 24,000
40 hours 42,000 46,000

*English For Special PurposesFocus can be anything: Exam Preparation (IELTS, TOEFL, TOEIC, GED, others), Business English, Academic English, among others

*IGCSE and SAT preparation are priced differently