โปรโมชั่นพิเศษ

Back-To-School Speci...

Back-To-School Special - 20% Off

สิทธิพิเศษเฉพาะเดือนนี้!

พาน้องๆ มาทดลองเรียนได้ฟรี และรับส่วนลด 20% สำหรับคอร์สเรียน English for Kids ไปเลยทันที!

International House Bangkok มีดียังไง?

คุณภาพของผู้สอน

ครูผู้สอนทุกคนเป็น Native Speaker และได้รับประกาศนียบัตร Cambridge CELTA/DELTA หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัย Cambridge

เน้นความสนุกสนาน

บรรยากาศในชั้นเรียนการันตีความสนุกสนานเป็นหลัก น้องๆ จะเรียนรู้ผ่านกิจกรรมมากมาย และใช้บทสนทนาในชีวิตจริงเพื่อให้น้องๆ คุ้นเคยกับภาษา

มาตรฐานหลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดสอนมีการตรวจสอบมาตรฐาน และคุณภาพผู้สอนจากมหาวิทยาลัย Cambridge ทุกปี เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของผู้เรียน

English Journey Primary (6-12 ปี)

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับน้องๆ ที่อยู่ในช่วงวัยเด็ก จนถึงวัยประถมศึกษา โดยเนื้อหาในหลักสูตรจะเน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษาของเด็กให้เหมาะสมตามแต่ละช่วงวัย กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้คำศัพท์ การแต่งประโยค และการใช้ภาษาในแต่ละสถานการณ์ เพื่อมุ่งเน้นประสิทธิภาพด้านการสื่อสารให้เป็นธรรมชาติ และสามารถนำไปใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน

English Journey Secondary (12 ปี ขึ้นไป)

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับน้องๆ วัยมัธยมศึกษาขึ้นไป โดยจะเน้นการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่สูงขึ้นอีกระดับ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาที่มีความซับซ้อน รวมไปถึงรูปประโยค และบทความที่มีการใช้ภาษาทางการมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเจอข้อสอบแบบไหน หรืออยู่ในสถานการณ์ใดก็มั่นใจได้เลยว่าน้องๆ จะสื่อสารได้รู้เรื่อง และเข้าใจบริบททั้งหมดแน่นอน

น้องๆ จะได้อะไรกลับไปบ้าง?

สำหรับเด็กอายุ 5-12 ปี

สำหรับเด็กอายุ 12 ปี ขึ้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ @IHBANGKOK
หรือโทร. 02-168-7641​

บรรยากาศภายในห้องเรียน

ติดต่อเรา