Slide background
Slide background

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

ในโลกทุกวันนี้ที่ทักษะภาษาอังกฤษ มีส่วนสำคัญของการประสบความสำเร็จ และโอกาสของความสำเร็จนั้นจะพัฒนาได้ดียิ่งขึ้น เมื่อมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่วัยเยาว์

International House Bangkok จึงเลือกใช้คอร์สเรียนภาษาอังกฤษของ Cambridge ESOL Young Learners ที่ให้ความรู้ทั้งกับพ่อแม่และลูกของคุณ ให้ได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ พร้อมรายงานสรุปผลการเรียนตลอดทั้งหลักสูตร

คอร์สแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ คอร์สแรกเริ่ม คอร์สระดับกลาง และคอร์สระดับสูง โดยเนื้อหาแบ่งได้ดังต่อไปนี้:

  • ปรับระดับทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เป็นธรรมชาติมากขึ้น
  • ระบบการทดสอบมาตรฐานนานาชาติเพื่อวัดผลการเรียน สำหรับตลอดทั้งหลักสูตร

โดยครูผู้สอนของ International House Bangkok ที่มากประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ และสนุกสนานกับการเรียนในเวลาเดียวกัน เพื่อให้ได้รับความรู้ที่อยู่คู่กับบุตรหลานของท่านไปตลอด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อทำการนัดเวลาทดสอบระดับภาษาอังกฤษโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ info@ihbangkok.com