Slide background
Slide background

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

ในสังคมของโลกทุกวันนี้ทักษะภาษาอังกฤษเปรียบเสมือนพื้นฐานที่จำเป็ต่อการประสบความสำเร็จในชีวิต และโอกาสของความสำเร็จจะพัฒนาได้ดียิ่งขึ้นเมื่อมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่วัยเยาว์

International House Bangkok ได้เลือกใช้คอร์สเรียนภาษาอังกฤษของ Cambridge ESOL Young Learners เพื่อมอบความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องแม่นยำ และมั่นใจยิ่งขึ้น ให้ลูกของคุณ พร้อมรายงานผลสรุปผลการเรียนตลอดหลักสูตร International House Bangkok ที่มีผู้สอนมากประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ที่ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ และสนุกกับการเรียนในเวลาเดียวกัน ให้ได้รับความรู้ที่จะอยู่คู่กับลูกหลานของคุณไปตลอด

คอร์สเรียนที่แบ่งการเรียนออกเป็น 7 ระดับ แบ่งเนื้อหาการเรียนตามระดับต่างๆ

  • ปรับทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้เป็นธรรมชาติขึ้น
  • มาตรฐานการทดสอบระดับนานาชาติ เพื่อให้เด็ก และพ่อแม่ได้เห็นพัฒนาการจากการเรียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือนัดเวลาทดสอบระดับภาษาอังกฤษโดยไม่มีค่าใช้จ่าย