Slide background
Slide background

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

ในสังคมของโลกทุกวันนี้ ทักษะภาษาอังกฤษเป็นเสมือนพื้นฐานจำเป็น ต่อความสำเร็จในชีวิต และโอกาสของความสำเร็จจะพัฒนาได้ดียิ่งขึ้นเมื่อมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่วัยเยาว์

International House Bangkok เลือกใช้บทเรียนเรียนภาษาอังกฤษของ Cambridge ESOL Young Learners เพื่อมอบความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องแม่นยำ และมั่นใจยิ่งขึ้นกับลูกของคุณ พร้อมรายงานผลการเรียนตลอดหลักสูตร

โดยผู้สอนมากประสบการณ์สำหรับการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเด็ก ที่ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ และสนุกกับการเรียนในเวลาเดียวกัน ให้ได้รับความรู้ที่จะอยู่คู่กับลูกหลานของคุณไปตลอด ซึ่งในการเรียนจะบางระดับภษาอังกฤษออกเป็น 3 ระดับ ตั้งแต่ระดับ StartersMovers และ Flyers เริ่มต้นจากระดับ Starter ซึ่งเป็นการเรียนที่เน้นสำหรับทักษะเบื้องต้นของเด็ก ดังนี้:

  • ปรับทักษะการพูด อ่าน ฟัง และเขียน อย่างเป็นธรรมชาติขึ้น
  • มาตรฐานการทดสอบวัดระดับนานาชาติ เพื่อให้เด็ก และพ่อแม่ได้เห็นพัฒนาการจากการเรียนอย่างแท้จริง

โรงเรียนสอนภาษา IH Bangkok ประกอบด้วยครู้ผู้สอนมากประสบการณ์สำหรับการสอนเด็ก ให้สนุกกับการเรียน และเกิดประโยชน์ ซึ่งจะฃ่วยกระตุ้นการเรียนได้มากขึ้น และทำให้ได้รับความรู้ที่จะติดตัวผู้เรียนไปตลอดชีวิต

ตารางระดับการเรียนภาษาอังกฤษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือนัดเวลาทดสอบระดับภาษาอังกฤษโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ