คอร์สบทสนทนาภาษาอังกฤษ

Conversation English International House Bangkok

คุณอยากจะพูดภาษาอังกฤษแต่ไม่รู้จะใช้คำไหน หรือคุณเขินอายเวลาสนทนาภาษาอังกฤษหรือไม่?

คอร์สเรียนบทสทนาภาษาอังกฤษ ที่เหมาะกับผู้ที่อยากจะเรียนรู้การพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และการออกเสียงที่ถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษา

แบ่งเวลาเรียนออกเป็นวันละ 2 ชั่วโมงเป็นเวลา 15 สัปดาห์ นอกจากนี้ยังจะได้สนุกกับการสนทนากับผู้สอนมืออาชีพที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรง ซึ่งในแต่ละสัปดาห์จะแบ่งการเรียนตามหัวข้อที่แตกต่างกันไป เช่น

 1. การทำความรู้จักกับคู่สนทนา และแนะนำตัวเอง
 2. การถามทางเวลาเดินทาง
 3. อาหาร หรือเครื่องดื่ม
 4. ครอบครัว เพื่อน และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
 5. มารยาทในการพูด
 6. กิจกรรมในเวลาว่าง
 7. กิจกรรมในชีวิตประจำวัน
 8. อธิบายถึงสถานที่ต่างๆ
 9. อธิบายลักษณะบุคลิกของคน
 10. สุขภาพ และการออกกำลังกาย
 11. การทำงาน
 12. ความรู้รอบตัว สังคม และสิ่งแวดล้อม
 13. การเงิน และการเจรจาต่อรอง
 14. การเล่าเรื่องราวต่างๆ
 15. ทบทวนบทเรียนที่เรียนในทุกสัปดาห์

โดยแต่ละหัวข้อสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ทันที

เหตุผลที่ควรเลือกเรียนกับ International House Bangkok เพราะผู้เรียนสามารถมั่นใจว่าผู้สอนมีคุณสมบัติในการสอนที่มีคุณภาพ:

 • เจ้าของภาษาแต่กำเนิด
 • ใบรับรอง CELTA จากมหาวิทยาลัย Cambridge ประเทศอังกฤษ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโทจากต่างประเทศ
 • ทุ่มเทเพื่อมอบความรู้ให้กับผู้เรียน สนับสนุนให้ประสบความสำเร็จในการเรียน ด้วยบรรยากาศของการเรียนที่ได้ทั้งความรู้ ความสนุกสนาน และความผ่อนคลาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อทำการนัดเวลาทดสอบระดับภาษาอังกฤษของคุณโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย