คอร์สเรียนแบบตัวต่อตัว และแบบกลุ่มเล็ก

ผู้เรียนสามารถเลือกเ...
ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ทั้งการเรียนตัวต่อตัวหรือแบบกลุ่ม โดยมีเนิ้อหาครอบคลุมทักษะทาง ด้าน การอ่าน ฟัง เขียน และการพูด

Private English Lessons in Bangkok

ซึ่งผู้เรียนสามารถออกแบบคอร์สให้ตรงตามความต้องการน เพื่อให้ตรงเป้าหมายที่วางไว้ เช่น หากผู้เรียนถนัดด้านการเขียน แต่ไม่ถนัดด้านการพูดและการสื่อสารภาษาอังกฤษ

International House Bangkok มีคอร์สภาษาอังกฤษทั่วไป 20 ชั่วโมง ที่มีเเนื้อหาในการสอนที่ตรงตามความต้องการของผู้เรียน เพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ

โดยผู้เรียนสามารถเลือกเรียนแบบตัวต่อตัว หรือแบบกลุ่มหากว่า:

  • ระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ หรือความต้องการของผู้เรียน แตกต่างจากกลุ่มเรียนพื้นฐาน
  • ผู้เรียนไม่สามารถมาเรียนได้ตามเวลาที่กำหนด ของกลุ่มเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
  • ผู้เรียนมีความประสงค์ในการเรียนแบบเร่งรัด มากกว่ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
  • ผู้เรียนมีความต้องการที่จะเรียนคนเดียว หรือเรียนกับเพื่อนของผู้เรียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อทำการนัดเวลาทดสอบระดับภาษาอังกฤษโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ [email protected]