คอร์สเรียนแบบตัวต่อตัว และแบบกลุ่มเล็ก

ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ระหว่างเรียนตัวต่อตัวหรือแบบกลุ่ม ครอบคลุมทักษะทั้ง 4 ด้าน การอ่าน ฟัง เขียน และการพูดโดยเฉพาะ

Private English Lessons in Bangkok

ซึ่งสามารถออกแบบคอร์สให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน เพื่อให้ตรงเป้าหมายที่วางไว้ เช่น หากผู้เรียนถนัดด้านการเขียน แต่ไม่ถนัดด้านการพูดและการสื่อสารภาษาอังกฤษ

International House Bangkok ยินดีนำเสนอภาษาอังกฤษทั่วไปสำหรับ 20 ชั่วโมง เพื่อสร้างโครงสร้างทางด้านการเรียนรู้ และการสอนที่ตรงตามความต้องการของผู้เรียน สำหรับสื่อสารและพูดภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจยิ่งขึ้น

เพื่อความเหมาะสม จึงขอแนะนำผู้เรียนและเพื่อนผู้เรียน ให้เลือกคอร์สแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่มเล็ก ในกรณีที่มีความจำเป็นหากว่า:

  • ระดับภาษาอังกฤษหรือความต้องการของผู้เรียน อยู่นอกเหนือจากผู้ร่วมเรียนในกลุ่ม พื้นฐานด้วยกัน
  • ผู้เรียนไม่สามารถมาเรียนได้ตามเวลาที่กำหนด ของกลุ่มเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
  • ผู้เรียนมีความประสงค์ในการเรียนแบบเร่งรัด มากกว่ากว่ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
  • ผู้เรียนมีความต้องการที่จะเรียนคนเดียว หรือเรียนกับเพื่อนของผู้เรียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อทำการนัดเวลาทดสอบระดับภาษาอังกฤษโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ info@ihbangkok.com