คอร์สเรียนแบบตัวต่อตัว และกลุ่มเล็ก

ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ระหว่างเรียนตัวต่อตัวหรือกลุ่มเล็กครอบคลุมทักษะทั้ง 4 ด้าน การฟัง พูด อ่าน และเขียน

Private English Lessons in Bangkok

สามารถออกแบบการเรียนที่ตรงตามความต้องการของผู้เรียนให้ตรงเป้าหมายที่วางไว้ เช่น หากผู้เรียนถนัดด้านการเขียนแต่ไม่ถนัดการพูดหรือสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ สามารถเน้นเรียนในด้านที่เป็นจุดอ่อนอย่างเดียวได้

International House Bangkok ขอเสนอการเรียนพื้นฐานภาษาอังกฤษ 20 ชั่วโมง เพื่อปรับเนื้อหาการเรียนการสอน ให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียนมากที่สุด เพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ

ทางโรงเรียนขอแนะนำผู้เรียน หรือเพื่อนของคุณให้เลือกเรียนแบบตัวต่อตัวหรือกลุ่มเล็กเพราะว่า :

  • ความต้องการของผู้เรียน ไม่เหมือนเพื่อนในกลุ่มเดียวกัน
  • ไม่สามารถเรียนได้ตามตารางเวลาเรียนที่กำหนดของกลุ่ม
  • สนใจเรียนแบบเร่งรัด
  • ต้องการเรียนคนเดียว หรือกับกลุ่มเพื่อน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อทำการนัดเวลาทดสอบระดับภาษาอังกฤษโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย