Slide background

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษของ International House Bangkok

โรงเรียนคุณภาพ Inter...

โรงเรียนคุณภาพ

International House Bangkok โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษคุณภาพ ที่มีชื่อเสียงด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างครบวงจร ตั้งแต่ปี 2542 โดยเปิดสอนที่ ซ. สุขุมวิท 13 และมีสาขาทั่วโลก โดยเปิดสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน และภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน ประกอบด้วยคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่ กับผู้เรียนทุกวัยรวมทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ

หลักสูตรคุณภาพ

หลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐาน:

หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ:

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ:

ครูผู้สอนคุณภาพ

  • ครูผู้สอนทั้งหมดเป็นเจ้าของภาษา
  • ครูผู้สอนทั้งหมดมีวุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือปริญญาโทจากต่างประเทศ
  • ครูผู้สอนทั้งหมดมีใบประกาศนียบัตรรับรองการสอนระดับ CELTA Cambridge จากประเทศอังกฤษ
  • ครูผู้สอนที่คุณสมบัติในการสอนวิชาอื่นๆ เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และประวัติศาสตร์

คลิ๊กเพื่อดูรายละอียดของบุคลากร และทำความรู้จักเพิ่มเติมเกี่ยวกับครูผู้สอน

ผลงานคุณภาพ

International House Bangkok มีประสบการณ์และประวัติอันยอดเยี่ยมที่ทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จตลอดมา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำการนัดเวลาทดสอบระดับภาษาอังกฤษโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย