คอร์สเรียน IELTS Life Skills

คอร์สเรียน IELTS Lif...

คอร์สเรียน IELTS Life Skills สำหรับการยื่นวีซ่าเข้าอังกฤษ

 

ผู้ที่ประสงค์จะย้ายถิ่นฐาน เพื่อไปพำนักอาศัยในประเทศอังกฤษ หรือเครือสหราชอาณาจักร ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในเครือสหราชอาณาจักร ได้มีข้อกำหนดที่ระบุไว้ว่า “ผู้ใดก็ตาม ได้แก่ สามี ภรรยา คู่หมั้น ผู้ที่จดทะเบียนสมรส แต่งงานหรือยังไม่ได้แต่งงานกัน คู่รักเพศเดียวกัน หรือผู้ที่ประสงค์จะต้องการ ไปเป็นพลเมืองของประเทศในเครือสหราชอาณาจักร”

หมายความว่า ก่อนยื่นขอวีซ่าคู่ครองจากสถานฑูตประเทศอังกฤษประจำประเทศไทย คนไทยที่ประสงค์จะย้ายถิ่นฐาน เพื่อไปพำนักอาศัยในประเทศอังกฤษ หรือเครือสหราชอาณาจักร จำเป็นที่จะต้องสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS Life Skills ให้ผ่าน

 

รายละเอียดของการสอบ:

  • ใช้เวลาสอบประมาณ 16-18 นาที ประกอบด้วย การพูดและการฟัง
  • การฟัง วัดจากการโต้ตอบระหว่างที่พูดคุย การเล่าเรื่อง การตั้งคำถาม และสามารถทำตามขั้นตอนต่างๆที่บอกได้
  • สามารถสื่อสาร และเข้าใจประโยคพื้นฐานทั่วๆ ไป
  • การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่คุ้นเคย สามารถเล่าเรื่อง หรือพูดคุย เกี่ยวกับผู้อื่นจากสถานการณ์ หรือหัวข้อที่คุ้นเคย

ถึงแม้ข้อกำหนดที่ตั้งไว้มีไว้สำหรับผู้ที่ระดับภาษาอังกฤษอยู่ในระดับเบื้องต้น ในฐานะที่โรงเรียนเป็นพันธมิตรกับ British Council ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับการเรียน IELTS Life Skills โดยตรง ทางโรงเรียนเข้าใจเป็นอย่างดีสำหรับผู้เรียนซึ่งเป็นผู้ใหญ่ อาจมีความกลัวหรือกังวลอยู่บ้าง โรงเรียน IH Bangkok สามารถช่วยคุณได้

 

IH Bangkok สามารถช่วยให้คุณผ่านได้อย่างไร

เราสามารถให้บริการ สัมภาษณ์ฟรีทางโทรศัพท์ ระหว่างคุณกับครูผู้สอน และช่วยแนะนำทางเลือกต่างๆ ก่อนเริ่มเรียน โดยวัดจากระดับภาษาอังกฤษของคุณเป็นจุดหลัก:

 

ระดับภาษาอังกฤษต่ำกว่าเกณฑ์

 

หากระดับภาษาอังกฤษของคุณอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์โรงเรียนขอแนะนำ คอร์สเรียนแบบผสมระหว่างเรียนแบบตัวต่อตัวกับเรียนกลุ่มเป็นเวลา 2 วัน โดยเริ่มเรียนก่อนสอบที่ IDP 1-2 สัปดาห์ จำนวนชั่วโมงสำหรับเรียนแบบตัวต่อตัว อาจขึ้นอยู่กับว่าผู้เรียนจำเป็นต้องเรียนเป็นเวลามากน้อยเพียงใด เพื่อจะได้ทำข้อสอบผ่าน โดยมีช่วงเวลาเรียนตั้งแต่ 10, 20, 30 หรือ 40 ชั่วโมง และประเมินจากการสัมภาษณ์ในการวัดระดับของผู้เรียน

 

รูปแบบการเรียนแบบผสมนั้น เป็นหลักสูตรการเรียนแบบตัวต่อตัวด้วยชั่วโมงเรียนที่มากขึ้น โดยครูผู้สอนออกแบบสิ่งที่จำเป็นสำหรับเตรียมตัวสอบ และการเรียนในสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ เพื่อระดับคะแนนที่น่าพึงพอใจ

หลังจากเรียนเพื่อพัฒนาระดับภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัวจนอยู่ในระดับที่เหมาะสม คุณจะสามารถเข้าร่วมเรียนแบบกลุ่ม สำหรับเน้นทักษะที่จำเป็นต้องใช้ในการสอบ ทดลองทำข้อสอบเสมือนจริง และฝึกการใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบ IELTS Life Skills

 

ระดับภาษาอังกฤษระดับต่ำ

 

หากคะแนนของคุณ อยู่ในระดับเกือบผ่านการสอบ แต่ต้องการสร้างความคุ้นเคยกับข้อสอบ เพิ่มความมั่นใจ และเรียนรู้ศัพท์ต่างๆ หรือประโยคที่จำเป็นต้องรู้ในการสอบ ทางโรงเรียนมีทางเลือก คือ

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ Pass the IELTS Life Skills เรียน 2 วัน เป็นเวลา 12 ชั่วโมง ก่อนวันสอบจริง 2 วัน ที่ IDP Bangkok นอกจากนี้ทางโรงเรียน ยังมีข้อสอบให้ทดลองทำฟรี ตอนเรียนจบ เพื่อให้ทดลองทำ ก่อนไปสอบจริง ราคา 7,500 บาท

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ Pass the IELTS Life Skills ระยะเวลาเรียน 12 ชั่วโมง จัดให้เรียนในช่วงเวลาใกล้สอบจริง และเน้นการเรียนเฉพาะด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถตอบคำถามได้อย่างชัดเจน และมั่นใจ โดยหลังเรียนเสร็จ จะทำให้รู้ว่าควรเตรียมตัวอย่างไรก่อนวันสอบจริง

รายละเอียดคอร์ส และวันที่เรียน

 

Pass the IELTS Life Skills ระยะเวลาเรียน 12 ชั่วโมง

 

IH Bangkok มีคอร์สเตรียมความพร้อมก่อนวันสอบจริง 2 วันที่ IDP Bangkok ราคา 7,500 บาท

เดือน
วันที่
ตุลาคม 6 – 7 หรือ 20 – 21
พฤศจิกายน 3 – 4 หรือ 24 – 25
ธันวาคม 8 – 9 หรือ 15 – 16

*โรงเรียนปิดทำการในวันที่ 27 กรกฎาคม และวันที่ 12 สิงหาคม

 

รายละเอียดวันสอบที่ IDP Bangkok ประจำปี 2563

เดือน
วันที่
ตุลาคม 8 และ 22
พฤศจิกายน 5 และ 26
ธันวาคม 10 และ 17

 

* IH Bangkok เปิดคอร์สให้ลงเรียนก่อนวันสอบจริง 2 วัน


 

ทำไมควรเรียนกับ International House Bangkok

 

International House Bangkok ที่มากประสบการณ์สำหรับการสอนให้สอบ IELTS Life Skills ผ่าน เพื่อให้คุณประสบความสำเร็จในการยื่นวีซ่าสำหรับย้ายไปอยู่ประเทศอังกฤษ และเพื่อให้ได้รับวีซ่าคู่สมรส

คุณสามารถมั่นใจจากการเรียนที่ International House Bangkok เนื่องจากครูผู้สอนทุกคน ประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้

  • ครูผู้สอนทั้งหมดมาจากประเทศเจ้าของภาษา
  • ครูผู้สอนทั้งหมดประกอบด้วยวุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือปริญญาโทจากต่างประเทศ
  • ครูผู้สอนทั้งหมดมีวุฒิและใบประกาศนียบัตรรับรองการสอนระดับ CELTA Cambridge จากประเทศอังกฤษ
  • ครูผู้สอนที่อุทิศให้กับการสอนในสิ่งที่ผู้เรียนจำเป็น และต้องได้ใช้ในการสอบ ในบรรยากาศการเรียนที่สนุกและมีประโยชน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อทำการนัดเวลาทดสอบระดับภาษาอังกฤษโดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ [email protected] หรือติดต่อ 02 168 7641