IELTS

  คอร์สเตรียมสอบ IELTS

  คุณอยากให้คะแนนจาก 0.5 เพิ่มขึ้นอีก 1 คะแนนหรือจาก 1.5 เป็น 2 คะแนนหรืออยากได้มากกว่านั้น?

  International House Bangkok ประกอบด้วยประสบการณ์ในการดูแลนักเรียน เพื่อเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำในกรุงเทพ และรวมถึงมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงทั่วโลก

  จากสถิติ พบว่าการเรียนอย่างเข้มข้นภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ช่วยทำให้คะแนนเพิ่มขึ้นอีก 0.5 ตามมาตรฐานการวัดของ IELTS แต่ส่วนใหญ่ผู้ที่มาเรียนกับ
  International House Bangkok ต่างทำคะแนนกันได้มากกว่านั้น

  คอร์ส IELTS โรงเรียน International House Bangkok ช่วยเสริมสร้างทักษะด้านความถนัด ให้ผู้เรียนสำหรับเตรียมตัวสอบ นอกเหนือจากนื้ยังเสริมความรู้ในเทคนิคและ
  กลยุทธ์การทำข้อสอบในแต่ละส่วน ให้ผู้เข้าสอบเพิ่มความมั่นใจมากยิ่งขึ้น

  หากยังไม่เคยทำข้อสอบ IELTS โรงเรียน International House Bangkok สามรถจัดหาแนวข้อสอบให้ทดลองโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

  และหากเคยผ่านการสอบและได้คะแนนต่ำกว่า 4.5 โรงเรียน International House Bangkok ขอแนะนำคอร์สภาษาอังกฤษพื้นฐาน จากนั้นหากอยากทำคะแนนเพิ่มมากกว่า 4.5 จึงค่อยเรียนลงคอร์ส IELTS ตามหลัง

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อทำการนัดเวลาทดสอบระดับภาษาอังกฤษโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ info@ihbangkok.com เพื่อรับรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร

  คือการสอบแบบใด?
  IELTS เป็นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นการวัดระดับการสื่อสารภาษาอังกฤษจากทักษะทั้ง 4 ด้านคือ ฟัง พูด อ่าน เขียน สำหรับผู้ตั้งใจจะศึกษาต่อหรือทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร
  ผู้เรียนควรสอบได้ระดับใด
  การวัดระดับคะแนนจะเริ่มวัดตั้งแต่ 1 ถึง 9 โดยแบ่งย่อยเป็น ครึ่งคะแนน เช่น 6.5 มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มักต้องการผลการสอบระหว่าง 6 ถึง 7 คะแนน และอาจมีความต้องการขั้นต่ำตามแต่ละทักษะที่เพิ่มขึ้นตาม
  การสอบช่วยผู้เรียนได้อย่างไร
  การสอบ IELTS ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ หน่วยงานราชการ และภาคเอกชนมากกว่า 6000 แห่งทั่วโลกในกว่า 120 ประเทศ เป็นการสอบที่ได้มาตรฐานเดียวกันทั่วโลก และยังสามารถช่วยในการเรียนหรือทำงานในประเทศที่ตั้งใจไป ปัจจุบันมหาวิทยาลับชั้นนำ ไม่ว่าจะในประเทศสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย แคนาดา หรือ นิวซีแลนด์ ต่างต้องการคะแนนสอบ IELTS ตั้งแต่ 4.5 สำหรับหลักสูตรพื้นฐานเช่น วิทยาศาสตร์ และอาจสูงถึง 7.5-8 อย่างวิชาด้านนิติศาสตร์เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เข้าศึกษาต่อมีระดับทักษะภาษาอังกฤษตามระดับมาตรฐานของหลักสูตรนั้นๆ
  การสอบวัดระดับประกอบด้วยอะไรบ้าง?
  ผู้เรียนสามารถเลือกได้ระหว่าง สอบเชิงวิชาการหรือสอบแบบวัดความรู้ทั่วไป ทั้งนี้การสอบการพูดและการฟังจะเป็นแบบเดียวกันสำหรับการสอบในเชิงวิชาการและสอบแบบวัดความรู้ทั่วไป
  การสอบวัดความรู้ทั้ง 4 ทักษะได้แก่
  1. การฟัง – แบ่งเป็น 4 ส่วนย่อย 40 คำถาม 30 นาที
  2. การพูด – สัมภาษณ์ 15 นาที
  3. การอ่าน – ความแตกต่างระหว่างการสอบเชิงวิชาการ หรือสอบแบบวัดความรู้ทั่วไป – แบ่งเป็น 3 ส่วนย่อย 40 คำถาม 60 นาที
  4. การเขียน – ความแตกต่างระหว่างการสอบเชิงวิชาการ หรือสอบแบบวัดความรู้ทั่วไป – แบ่งเป็นการเขียน 2 แบบ 60 นาที
  ผู้เรียนสามารถสอบวัดระดับได้กี่ครั้งและสามารถสอบได้ที่ไหนบ้าง?

  ผู้เข้าสอบสามารถเข้าสอบได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งซึ่ง International House Bangkok สามารถแนะนำสถานที่และเวลาสอบให้ผู้เข้าสอบได้ทั้งที่กรุงเทพ และจังหวัดเชียงใหม่ตามความสะดวกของผู้เข้าสอบ

  เคล็ดลับการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ

  • หากจำเป็นคุณสามารถจดรายละเอียดเล็กๆน้อยๆลงในกระดาษคำตอบได้ และสามารถขีดฆ่า เมื่อไม่ต้องการใช้รายละเอียดเหล่านั้น
  • ต้องตอบคำถามให้ตรงประเด็น หากลืมตอบสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คะแนนจะลดลงตาม
  • ควรอ่านคำถามหลายๆรอบจนเข้าใจ หากตอบโดยไม่เข้าใจคำถาม คะแนนจะลดลงตาม
  • การสอบการฟังเมื่อเขียนคำตอบลงกระดาษคำตอบ ให้แน่ใจว่าได้ตอบข้อที่ถูกต้อง (ไม่ข้ามข้อ)
  • หากใช้มากกว่า 3 คำในการตอบคำถามการฟัง มีความเป็นไปได้สูงที่คำตอบในข้อนั้นจะผิด
  • ไม่จำเป็นต้องเข้าใจคำศัพท์ทุกๆคำ ในส่วนของการอ่านเพื่อให้ตอบคำถามได้
  • การสอบเขียน ควรอธิบายแนวโน้มหรือทิศทางของกราฟ มากกว่าการอธิบายเฉพาะข้อมูลที่ปรากฏอยู่
  • การสอบพูด อย่าตอบคำถามเพียงแค่ใช่หรือไม่ใช่ ควรสามารถเอาไปปรับใช้เพื่ออธิบายคำตอบให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น

[/vc_column][/vc_row]