IELTS

คอร์สเตรียมสอบ IELTS

คุณกำลังอยากได้คะแนนเพิ่มจาก 0.5 เป็น 1 หรือคุณอยากให้ 1.5 เป็น 2 คะแนน มากขึ้นหรือมั้ย?

International House Bangkok ที่มากประสบการณ์ในการช่วยนักเรียน ให้สอบผ่านเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำในกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆที่มีชื่อเสียงที่อยู่ทั่วโลก

จากสถิติ พบว่าการทบทวนหรือการติวอย่างเข้มในเวลา 4 สัปดาห์สามารถเพิ่มคะแนน 0.5 ตามมาตรฐาน IELTS ได้แต่ International House Bangkok สามารถเพิ่มคะแนนให้ผู้เรียนได้มากกว่านั้น

คอร์สเตรียมสอบ IELTS ของโรงเรียน International House Bangkok ช่วยเสริมสร้างทักษะด้านความถนัด ให้ผู้เรียนสำหรับเตรียมตัวสอบ นอกเหนือจากนื้ยังเสริมความรู้ในกลยุทธ์และเทคนิคการทำข้อสอบในแต่ละส่วน ให้ผู้เข้าสอบได้เพิ่มความมั่นใจมากยิ่งขึ้น

หากยังไม่เคยทำข้อสอบ IELTS โรงเรียน International House Bangkok สามรถจัดหาแนวข้อสอบให้ทดลองโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

และหากเคยผ่านการสอบและได้คะแนนต่ำกว่า 4.5 โรงเรียน International House Bangkok ขอแนะนำคอร์สภาษาอังกฤษพื้นฐาน จากนั้นหากอยากเพิ่มคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 4.5 จึงค่อยเรียนคอร์สเตรียมสอบ IELTS ตามหลัง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อทำการนัดเวลาทดสอบระดับภาษาอังกฤษโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ info@ihbangkok.com เพื่อรับรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร

คือการสอบแบบใด?
IELTS เป็นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นการวัดระดับการสื่อสารภาษาอังกฤษจากทักษะทั้ง 4 ด้านคือ ฟัง พูด อ่าน เขียน สำหรับผู้ตั้งใจจะศึกษาต่อหรือทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร
ผู้เรียนควรสอบได้ระดับใด
การวัดระดับคะแนนจะเริ่มวัดตั้งแต่ 1 ถึง 9 โดยแบ่งย่อยเป็น ครึ่งคะแนน เช่น 6.5 มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มักต้องการผลการสอบระหว่าง 6 ถึง 7 คะแนน และอาจมีความต้องการขั้นต่ำตามแต่ละทักษะที่เพิ่มขึ้นตาม
การสอบช่วยผู้เรียนได้อย่างไร
การสอบ IELTS ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ หน่วยงานราชการ และภาคเอกชนมากกว่า 6000 แห่งทั่วโลกในกว่า 120 ประเทศ เป็นการสอบที่ได้มาตรฐานเดียวกันทั่วโลก และยังสามารถช่วยในการเรียนหรือทำงานในประเทศที่ตั้งใจไป ปัจจุบันมหาวิทยาลับชั้นนำ ไม่ว่าจะในประเทศสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย แคนาดา หรือ นิวซีแลนด์ ต่างต้องการคะแนนสอบ IELTS ตั้งแต่ 4.5 สำหรับหลักสูตรพื้นฐานเช่น วิทยาศาสตร์ และอาจสูงถึง 7.5-8 อย่างวิชาด้านนิติศาสตร์เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เข้าศึกษาต่อมีระดับทักษะภาษาอังกฤษตามระดับมาตรฐานของหลักสูตรนั้นๆ
การสอบวัดระดับประกอบด้วยอะไรบ้าง?
ผู้เรียนสามารถเลือกได้ระหว่าง สอบเชิงวิชาการหรือสอบแบบวัดความรู้ทั่วไป ทั้งนี้การสอบการพูดและการฟังจะเป็นแบบเดียวกันสำหรับการสอบในเชิงวิชาการและสอบแบบวัดความรู้ทั่วไป
การสอบวัดความรู้ทั้ง 4 ทักษะได้แก่
 1. การฟัง – แบ่งเป็น 4 ส่วนย่อย 40 คำถาม 30 นาที
 2. การพูด – สัมภาษณ์ 15 นาที
 3. การอ่าน – ความแตกต่างระหว่างการสอบเชิงวิชาการ หรือสอบแบบวัดความรู้ทั่วไป – แบ่งเป็น 3 ส่วนย่อย 40 คำถาม 60 นาที
 4. การเขียน – ความแตกต่างระหว่างการสอบเชิงวิชาการ หรือสอบแบบวัดความรู้ทั่วไป – แบ่งเป็นการเขียน 2 แบบ 60 นาที
ผู้เรียนสามารถสอบวัดระดับได้กี่ครั้งและสามารถสอบได้ที่ไหนบ้าง?

ผู้เข้าสอบสามารถเข้าสอบได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งซึ่ง International House Bangkok สามารถแนะนำสถานที่และเวลาสอบให้ผู้เข้าสอบได้ทั้งที่กรุงเทพ และจังหวัดเชียงใหม่ตามความสะดวกของผู้เข้าสอบ

เคล็ดลับการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ

 • หากจำเป็นคุณสามารถจดรายละเอียดเล็กๆน้อยๆลงในกระดาษคำตอบได้ และสามารถขีดฆ่า เมื่อไม่ต้องการใช้รายละเอียดเหล่านั้น
 • ต้องตอบคำถามให้ตรงประเด็น หากลืมตอบสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คะแนนจะลดลงตาม
 • ควรอ่านคำถามหลายๆรอบจนเข้าใจ หากตอบโดยไม่เข้าใจคำถาม คะแนนจะลดลงตาม
 • การสอบการฟังเมื่อเขียนคำตอบลงกระดาษคำตอบ ให้แน่ใจว่าได้ตอบข้อที่ถูกต้อง (ไม่ข้ามข้อ)
 • หากใช้มากกว่า 3 คำในการตอบคำถามการฟัง มีความเป็นไปได้สูงที่คำตอบในข้อนั้นจะผิด
 • ไม่จำเป็นต้องเข้าใจคำศัพท์ทุกๆคำ ในส่วนของการอ่านเพื่อให้ตอบคำถามได้
 • การสอบเขียน ควรอธิบายแนวโน้มหรือทิศทางของกราฟ มากกว่าการอธิบายเฉพาะข้อมูลที่ปรากฏอยู่
 • การสอบพูด อย่าตอบคำถามเพียงแค่ใช่หรือไม่ใช่ ควรสามารถเอาไปปรับใช้เพื่ออธิบายคำตอบให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น