IELTS Life Skills

สอบภาษาอังกฤษระดับ IELTS สำหรับยื่นวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักร

Thai Passportสำหรับผู้สนใจจะย้ายครอบครัวไปยังสหราชอาณาจักร สิ่งจำเป็นเป็นอันดับแรกๆ คือการมีใบรับรองของความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการยื่นขอวีซ่าของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของสหราชอาณาจักร ที่ได้กำหนดข้อบังคับใช้กับบุคคลดังต่อไปนี้คือ “ผู้ที่เป็นสามีภรรยา คู่รัก คู่แต่งงาน คู่รักเพศเดียวกัน คู่หมั้น หรือที่มีความประสงค์เพื่อจะเป็นพลเมืองของสหราชอาณาจักร”
ดังนั้นคนไทยทุกคนที่ประสงค์จะย้ายครอบครัวจากประเทศไทยไปยังสหราชอาณาจักร จำเป็นจะต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนทำการขอวีซ่า(วีซ่าคู่ครอง) จากสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย (คือข้อสอบ KET และ PET)

มาตรฐานการทดสอบเพื่อพิสูจน์ความสามารถในระดับ A1 ภายใต้ Common European Framework of Reference โดยหมายความว่า ผู้สมัครควรที่จะต้องเข้าใจสิ่งต่างๆต่อไปนี้ได้:

  • คำและวลีพื้นฐาน เมื่อพูดแบช้าและชัดคำ
  • ถามตอบคำถามพื้นฐาน ในหัวข้อที่คุ้นเคย
  • ใช้วลีและประโยคพื้นฐาน ในการอธิบายเกี่ยวกับตนเองและเรื่องราวในชีวตประจำวันของตนเอง

KET Certแม้ระดับความต้องการจะกำหนดอยู่ในระดับต่ำ ทางโรงเรียนเข้าใจดีว่าการสอบอาจเป็นสิ่งน่ากลัวสำหรับผู้ใหญ่หลายๆคน จึงเป็นสาเหตุที่ International House Bangkok ได้ออกแบบทดสอบอย่างสั้น เพื่อทดลองสำหรับสอบจริงและมุ่งเน้นภาษาที่มีความจำเป็นต้องใช้สำหรับผู้สมัคร เพื่อใช้ตอบคำถามทุกข้ออย่างชัดเจนและมั่นใจ แม้จะไม่สามารถรับประกันผลที่ออกมา แต่ทางโรงเรียนสามารถพูดได้เต็มปากว่าผู้สมัครทุกคนที่เข้าห้องสอบ จะต้องได้รับโอกาสดีที่สุดและความสำเร็จติดกลับมาอย่างแน่นอน

โดยเมื่อเร็ว ๆนี้ รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ทำการเปลี่ยนระบการสอบ ในส่วนที่จำเป็นสำหรับการขอวีซ่าคู่ครองให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยข้อมูลด่านล่างเกี่ยวข้องกับการทดสอบตามแบบระบบใหม่ได้แก่

  • การทดสอบ IELTS life skills test ราคาในการสอบอยู่ที่ 7,380 บาท
  • ระยะเวลาในการทดสอบอยู่ที่ 16-18 นาที ซึ่งประกอบด้วย ทักษะทางการพูดและการฟัง

 

สเหตุที่ควรเลือกเรียนกับ International House Bangkok?

มากด้วยประสบการณ์ในการสอนให้กับนักเรียน เพื่อการสอบผ่านในระดับ IELTS และการประสบผลสำเร็จเมื่อใช้ชีวิตอยู่ที่สหราชอาณาจักร หรือแม้กระทั่งเพื่อการขอวีซ่าคู่ครอง

 

IH Bangkok คอร์สเพื่อเตรียมตัวสอบ IELTS Life Skills Preparation 2018

International House Bangkok เปิดคอร์สเพื่อเตรียมตัวสอบก่อนวันสอบจริงเป็นเวลา 5 วัน ในราคา 4,500 บาท สำหรับเรียนที่โรงเรียนประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้:

เดือน
วันที่
มกราคม6, 7, 8, 9, 10
กุมภาพันธ์23, 24, 25, 26, 27
มีนาคม20, 21, 22, 23, 24
 
วันสอบที่บริติชเคานซิลสำหรับปี 2018
เดือน
วันที่
มกราคม11, 28
กุมภาพันธ์8, 28
มีนาคม8,25

 

ผู้สนใจสามารถไว้วางใจในโรงเรียน International House Bangkok ในการเรียนการสอนได้ เพราะครูผู้สอนที่ประกอบด้วยคุณสมบัติที่ครบถ้วน ได้แก่:

  • เป็นเจ้าของภาษาแต่กำเนิด
  • มีประกาศนียบัตร CELTA ที่รับรองจากมหาวิทยาลัย Cambridge จากประเทศอังกฤษ
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ
  • ยินดีอุทิศตนเพื่อให้ความรู้กับผู้เรียน และการประสบผลสำเร็จในการเรียนกับบรรยากาศที่ไม่เครียด สนุกสนาน และได้ความรู้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อทำการนัดเวลาทดสอบระดับภาษาอังกฤษโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ info@ihbangkok.com หรือโทรมาที่ 02 6326790