หลักสูตรทั่วไปภาษาอังกฤษ

  • en
  • th

เรียนภาษาอังกฤษสำหรับทุกเพศทุกวัยและทุกความสามารถ

โรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์กรุงเทพมีหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับทุกเพศทุกวัยและทุกความสามารถ:

  • บทเรียนทั้งหมดถูกสอนผู้สอนมืออาชีพที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมาจากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นหลัก
  • แต่ละชั้นจะมีนักเรียนมากที่สุดคือ 12 คน
  • เราจัดหาหนังสือ เอกสาร และเอกสารอื่นๆสำหรับการเรียนการสอนให้ท่าน
  • บทเรียนจะเน้นไปในทักษะทั้ง 4 ด้านคือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน
  • บทเรียนจะช่วยให้ท่านมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ
  • แจ้งรายงานความคืบหน้าของผู้เรียน พร้อมรายงานจากผู้สอน
  • ใบรับรอง/ประกาศนียบัตรจากโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์กรุงเทพเมื่อสำเร็จการศึกษา

โรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์กรุงเทพมีโปรแกรมภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน 3 ระดับ:

เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเราได้ที่ [email protected] [email protected]ม่เสียค่าใช้จ่าย