หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับวัยรุ่นและผู้ใหญ่

 • en
 • th

Teenager & Adult English Courses in Bangkok

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับวัยรุ่นและผู้ใหญ่

หลักสูตรภาษาอังกฤษของเราถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟังการพูดการอ่านและทักษะการเขียน และหลักไวยากรณ์ ชั้นเรียนของเราจะสื่อสารกันเฉพาะภาษาอังกฤษ ดังนั้นท่านจึงสามารถไว้วางใจได้ว่าท่านจะสามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่วันแรกที่เข้าเรียน

เรายินดีนำเสนอชั้นเรียนภาษาอังกฤษสำหรับวัยรุ่นและผู้ใหญ่เป็น 3 ระดับชั้น เนื่องจากมีความแตกต่างในด้านเนื้อหาและการเรียนการสอน:

 • วัยรุ่นตอนต้น (13-15 ปี) เป็นการเรียนเกี่ยวกับสัตว์โลก โลกของเรา และการพบปะเพื่อนฝูง การทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนเพื่อให้เกิดความสนุกสนาน
 • วัยรุ่น (16-18 ปี) เป็นการเรียนการสอนเกี่ยวกับ ภาพยนต์ เพลง เทคโนโลยี และการใช้ชีวิตในปัจจุบัน รวมถึงการทำกิจกรรมร่วมกันด้วย
 • ผู้ใหญ่ (18+) เป็นการเรียนเพิ่มพูนความรู้ในหลายๆด้าน รวมทั้งการทำงาน การเงิน มนุษยสัมพันธ์ และการท่องเที่ยว รวมถึงการทำกิจกรรมร่วมกันอีกด้วย

นี่คือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ของคุณ เรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรพื้นฐาน รวมไปถึงตัวเลข ตัวอักษร และ คำศัพท์ที่สำคัญ และคุณจะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของคุณได้ดังนี้:

 • หาข้อมูลที่ต้องการในแผ่นผับ หรือ จากตารางต่างๆ
 • เข้าใจ และ สามารถแต่งประโยคง่ายๆได้
 • แนะนำตัวเองและพูดคุยประโยคสนทนาเกี่ยวกับตัวเอง ครอบครัว และ บ้านเกิดได้
 • พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองทำในวันวันหนึ่งได้ และ เกี่ยวกับเรื่องที่ทำในอดีต และ อนาคตได้

เมื่อจบหลักสูตรแล้วนั้น คุณจะสามารถถามข้อมูลต่างๆ สื่อสารในการซื้อของ สื่อสารในร้านอาหาร และเขียนอีเมลล์ เป็นภาษาอังกฤษได้อีกด้วย

If you have studied English for a year or so, this could be the right course for you! After finishing this course you will be able to:

 • Talk about where you live, and compare it to other places.
 • Describe your daily life, occupation or studies, and your interests and hobbies.
 • Give opinions and speculate about the world around you.
 • Understand and give instructions to describe how something is done.

At the end of this course you will have everything under control when you plan your next trip to London or New York, or when an English-speaking friend comes to visit you!

If you pass the Lower Intermediate course, it means you will:

 • Be able to express yourself on familiar topics such as family, hobbies and jobs.
 • Have enough vocabulary to communicate in everyday familiar situations.
 • Be able to initiate and maintain a simple face-to-face conversation on the topics that interest you, such as hobbies or jobs.
 • Understand texts which contain everyday or job-related language and write simple texts on familiar topics.
 • Understand the main points of simple “standard” speech on familiar matters.

Not quite enough to apply for the job of your dreams in the USA yet, but you’re getting there.

After you’ve finished your Mid-Intermediate course you will:

 • Have sufficient knowledge of the language to describe common situations, and will be able to present the main points of an idea and describe events in a simple manner.
 • Be able to understand general texts which express ideas in a straightforward way and write personal letters which describe events, desires and feelings.
 • Have the ability to formulate long pieces of continuous writing with details and factual information or a description of simple events.
 • Be able to understand longer stretches of speech and more complex messages in a familiar context.

You are not fluent yet, but you will dare to talk to strangers in exotic places!

If you successfully complete the Upper Intermediate course, you will:

 • Have a sufficient knowledge of the language to describe people, places and processes, express opinions and develop arguments using both basic structures and some complex forms.
 • Have a wide range of vocabulary for general topics and your job.
 • Be able to contribute to group discussions and maintain a conversation with native speakers.
 • Understand reports and articles about contemporary issues.
 • Be able to present an argument or information in writing following standard layout conventions.
 • Understand longer stretches of speech and the main points of discussions which are clearly expressed.

You are now at the point where you start amazing yourself with the amount of English you can understand – and express.

At this level you are able to confidently express yourself in English. At the end of the course you will:

 • Be able to understand virtually all conversations as well as many television programmes and films.
 • Understand most complex factual and literary texts as well as texts on fields that you are not familiar with.
 • Be able to communicate effectively in different situations as well as use a wide range of vocabulary.
 • Be able to write clear and well-structured texts in an appropriate style.

You are well on your way to be able to consider getting a job in an English speaking country.

You are now starting to think and dream in English. Students successfully finishing the Advanced course will have:

 • A wide range of language to select from in order to express themselves.
 • A good command of idiomatic expressions and colloquialisms.
 • The ability to use the language effectively for social purposes and adjust the register accordingly.
 • The ability to express themselves orally in a clear, fluent and well-structured manner.
 • An understanding of long and complex factual and literary texts.
 • The ability to note differences in style.
 • No problems writing about complex subjects in a clearly organised coherent way and understanding the majority of spoken language in virtually all contexts.

You are now extremely confident when speaking and writing. You don’t really think about how to say things – you just say them and maybe even dream in English.

เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเราได้ที่ [email protected] [email protected]ม่เสียค่าใช้จ่าย