ที่ International House Bangkok เรามีหลักสูตรตัวต่อตัวและกลุ่มเล็ก

  • en
  • th
หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปของเรานั้น ผู้เรียนสามารถเลือกได้ว่าจะเรียนเป็นกลุ่มหรือเดี่ยว และมุ่งเน้นไปที่การอ่าน การฟัง การเขียน และการพูด

Private English Lessons in Bangkok

เราสามารถวางแผนหลักสูตรให้เข้ากับผู้เรียนเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

ถ้าผู้เรียนเก่งด้านการเขียนแต่ไม่เก่งด้านการพูดและการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ทางโรงเรียนสามารถนำเสนอภาษาอังกฤษทั่วไป 20 ชั่วโมงพร้อมทั้งโครงสร้างการเรียนรู้และแผนการสอนที่ถูกต้องเพื่อให้ผู้เรียนสื่อสารและพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมีความมั่นใจ

ทางโรงเรียนขอแนะนำให้คุณและเพื่อนของคุณ เลือกหลักสูตรตัวต่อตัวและกลุ่มเล็กถ้าเกิดว่า;

  • คุณได้อยู่ในระดับภาษาอังกฤษอื่นๆที่นอกเหนือจากระดับที่มีในกลุ่มภาษาอังกฤษทั่วไปของเรา
  • คุณไม่สามารถมาเรียนได้ในเวลาที่กลุ่มภาษาอังกฤษทั่วไปของเราในเวลาที่เราจัดได้
  • คุณมีความประสงค์ที่จะเรียนแบบเร่งรัดกว่ากลุ่มภาษาอังกฤษทั่วไปของเรา
  • คุณมีความประสงค์ที่เรียนคนเดียวหรือเรียนกับเพื่อนของคุณ

ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือ คุณคิดว่าเราสามารถช่วยคุณได้ ติดต่อเราได้ที่ info@ihbangkok.com เพื่อลงชื่อทดสอบฟรี.