รับสอนภาษาอังกฤษธุรกิจทั้งในและนอกสถานที่

Bangkok Online Business English Courses

เพราะเราเข้าใจว่าธุรกิจมีความหลากหลายและแตกต่างกัน, โครงสร้าง และกลุ่มลูกค้นที่แตกต่างกัน ดังนั้นการเรียนภาษาอังกฤษของท่านต้องมุ่งเน้นไปเพื่อการติดต่อประสานงานทางธุรกิจที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจของท่านอย่างแท้จริง ผู้เชียวชาญของเราสามารถให้คำแนะนำและปรึกษาได้ฟรีในหัวข้อต่อไปนี้:

  • ประเมินความต้องการทางธุรกิจของคุณและกำหนดกรอบเวลา
  • ประเมินทักษะภาษาอังกฤษในปัจจุบันสำหรับผู้ร่วมงาน
  • ออกแบบหลักสูตรที่ตรงกับทุกความต้องการโดยใช้วิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
  • จัดให้มีการฝึกอบรมที่จะเริ่มต้นทันทีที่ครูผู้สอนและนักเรียนพร้อม เพื่อให้บริหารเวลาให้ธุรกิจของคุณจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

แม้ว่าการเรียนการสอนแบบตัวต่อตัวจะเป็นวิธีการสอนหลัก เราตระหนักถึงเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าในสภาพแวดล้อมขององค์กรในปัจจุบัน ดังนั้นเราจึงมีวิธีการสอนที่หลากหลายเพื่อที่ผู้เรียนจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากโปรแกรมการฝึกอบรม:

  • ชั้นเรียนขนาดกลางที่มีผู้เรียนไม่มากกว่า 12 คนที่มีทักษะใกล้เคียงกัน, ไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานของท่านหรือเข้ามาเรียนที่โรงเรียนของเรา เราจะมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาที่มีประยชน์กับธุรกิจของท่าน นอกเหนือจากนั้น ยังต้องมีหัวข้อที่ต้องเน้น เช่น ภาษาเขียนเชิงธุรกิจ, ภาษาพูดเชิงธุรกิจ หรือ การสื่อสารทางธุรกิจทั่วไป กดที่นี่เพื่อที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกียวกับภาษาอังกฤษระดับองค์กร
  • ชั้นเรียนส่วนตัวหรือกลุ่มขนาดเล็กเพื่อเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยเจาะจงไปยังเนื้อหาที่ต้องการ เช่น การเงิน การบัญชี การลงทุน หรือการขายและการตลาด
  • เรียนออนไลน์ไปกับโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์กรุงเทพสำหรับท่านที่มีเวลาไม่มาก แต่ต้องการจะศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อปรับระดับความรู้
  • การเรียนการสอนแบบ 1 ต่อ 1 โดยเน้นไปที่การสอบเพื่อวัดระดับทางธุรกิจเช่าน TOEIC, หรือวุฒิ BEC เช่น MBA, CFA, CPA, และ CIMA

และเนื่องจากการเรียนการสอนของเรามีความยืดหยุ่นมาก เราสามารถรวมการเรียนแต่ละอย่างจากที่กล่าวมาเบื้องต้นเข้าด้วยกัน และออกแบบคอร์มที่ไม่เพียงจะเพิ่มพูนระดับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ, แต่ยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าผลที่ได้ยังคงมุ่งเน้นวัตถุประสงค์ทางธุรกิจในภาพรวมของคุณ

ติดต่อเราได้ที่ [email protected] [email protected][email protected][email protected][email protected][email protected]าย