คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร

การฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร

International House Bangkok ตระหนักดีว่าพนักงานของคุณกำลังเผชิญกับความท้าทายและสถานการณ์ทางความแตกต่างในอุตสาหกรรมของคุณ ขณะที่หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจทั่วไปแบบดั้งเดิมจะทำงานได้ดีสำหรับนักเรียนบางกลุ่ม แต่คนอื่นๆอาจมีความต้องการที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นที่จะต้องได้รับการแก้ไขในหลักสูตรที่เหมาะกับภาคการตลาดของพวกเขา

International House Bangkok มีความหลากหลายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นคำศัพท์และบริบทที่เฉพาะเจาะจงกับความต้องการของสถานประกอบการที่แตกต่างกัน หลักสูตรทุกหลักสูตรสามารถกำหนดเองต่อไปเพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคลและบริษัท

โดยมีหลักสูตรพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการของคนที่ทำงานตามกลุ่มสาขานี้:

  • การธนาคาร
  • สุขภาพและความงาม
  • การบริการลูกค้า
  • การตลาด
  • การโรงแรม
  • การขาย
  • การบริหารจัดการโครงการและไอที

มุ่งเน้นเพื่อพัฒนาและปรับแต่งหลักสูตรให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ หากมีคำถามข้อสงสัยหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตร กรุณาติดต่อที่ [email protected]