การฝึกอบรมภาษาอังกฤษกับโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์กรุงเทพ

  • en
  • th

การฝึกอบรมที่บริษัท (In-House) หรือที่โรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์กรุงเทพ

ที่โรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์กรุงเทพเราตระหนักดีว่าพนักงานของคุณเผชิญกับความท้าทายและสถานการณ์ที่เป็นเอกลักษณ์กับอุตสาหกรรมของคุณ ในขณะที่หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจทั่วไปแบบดั้งเดิมจะทำงานได้ดีสำหรับนักเรียนบางกลุ่ม คนอื่น ๆ อาจมีความต้องการที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นที่จะต้องได้รับการแก้ไขในหลักสูตรที่เหมาะกับภาคการตลาดของพวกเขา

เรามีความหลากหลายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นคำศัพท์และบริบทที่เฉพาะเจาะจงกับความต้องการของสถานประกอบการที่แตกต่างกัน หลักสูตรทุกหลักสูตรจะสามารถกำหนดเองต่อไปเพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคลของบริษัท

ขณะนี้เรามีหลักสูตรพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการของคนที่ทำงานในสาขานี้:

  • การธนาคาร
  • สุขภาพและความงาม
  • การบริการลูกค้า
  • การตลาด
  • การโรงแรม
  • การขาย
  • การบริหารจัดการโครงการและ IT

เรามุ่งเน้นที่จะพัฒนาและปรับแต่งหลักสูตรให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตร กรุณาติดต่อเราที่ [email protected]