Slide background
Slide background
Slide background

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจที่ International House Bangkok

  • en
  • th

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ

ทางโรงเรียน IH Bangkok, เรามีหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรที่ทางครูผู้สอนไปสอนที่บริษัทผู้เรียน หรือหลักสูตรเร่งรัดที่ทำการสอนที่โรงเรียน และ หลักสูตรตัวต่อตัวที่ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์บทเรียนของตนเองเพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการงานต่อไป

ทำไมถึงเลือกเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจของเรา?

ครูผู้สอนที่มีคุณภาพ

ที่โรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์กรุงเทพเรายืนยันว่าครูของเราทั้งหมด:

  • เป็นเจ้าของภาษา
  • มีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยเคมบริดจ์ CELTA หรือ Trinity TESOL
  • มีการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก

นอกเหนือจากนี้ ครูผู้สอนของเรามีคุณสมบัติอื่นๆอันหลากหลายกับธุรกิจด้านต่างๆเช่น การทำบัญชี, การเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ, วิศวกรรมเครื่องกล, การจัดการการลงทุน, การตลาดและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

ลูกค้าที่มีคุณภาพ

ตัวอย่างองค์กรจากทั่วโลกที่ได้รับประโยชน์จากคอร์สภาษาอังกฤษจากโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์:

Google, Cathay Pacific, Hitachi, Coca Cola, Nokia, Ericsson และ Price Waterhouse Cooper

หลักสูตรที่มีคุณภาพ

ไม่ว่าจะเป็นเป็นการเรียนที่บริษัทหรือที่โรงเรียนของเรา หลักสูตรธุรกิจภาษาอังกฤษของเราสามารถรองรับความต้องการทางธุรกิจที่บริษัทของคุณต้องการเพื่อที่จะประสบความสำเร็จ:

  • ทักษะการเขียนเชิงธุรกิจ: มุ่งเน้นไปที่การเขียนจดหมายและการเขียนบันทึก, รายงานทางธุรกิจ, การเขียนนำเสนอ, อีเมล, E-Commerce และคำศัพท์ทางธุรกิจ
  • ทักษะการเจรจาเชิงธุรกิจ: มุ่งเน้นไปที่ภาษาที่ใช้ทางโทรศัพท์, ทักษะการเจรจาต่อรอง, การนำเสนอ, การประชุม และภาษาอังกฤษเพื่อสร้างเสริมเครือข่ายทางธุรกิจ
  • การสื่อสารทางธุรกิจทั่วไป: มุ่งเน้นไปที่ทักษะทั้งสี่ (การอ่านการเขียนการพูดและการฟัง) โดยใช้เนื้อหาทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือ การจำลองบทบาทและสถานการณ์ รวมถึงการสรรหาคำศัพท์ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ
  • การสอบเพื่อธุรกิจ: มุ่งเน้นไปที่การเตรียมการสำหรับธุรกิจการสอบภาษาอังกฤษเช่น TOEIC และ BEC เช่นเดียวกับการเตรียมการสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ ได้แก่ MBA, CFA, CPA และ CIMA
  • การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ: เรียนกับผู้สอนที่โรงเรียนของเรา, ที่ทำงานของท่าน, เรียนออนไลน์, หรือผสมผสานทั้ง 3 อย่างเข้าด้วยกัน

ผลงานคุณภาพ

โรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์กรุงเทพนำเสนอหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของคุณเพื่อให้บรรลุผลที่ดีที่สุดเพื่อปรับระดับภาษาอังกฤษในปัจจุบันของคุณให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อความต้องการที่แท้จริงทางด้านธุรกิจที่ต้องการ ติดต่อเราได้ที่ corporate@ihbangkok.com เพื่อพูดคุยกับผู้แนะแนวทางด้านการศึกษาและการทำแบบทดสอบ