Slide background
Slide background
Slide background

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจสากล

ภาพรวมหลักสูตร (ลาศึกษา)

การเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรสองสัปดาห์ (ลาศึกษา)

เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าภาษาอังกฤษได้มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในการดำเนินธุรกิจในยุคโลกาภิวัฒน์ ที่โรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์กรุงเทพเราเข้าใจถึงภาษาอังกฤษในแต่ละบริบทและการทำความเข้าใจในแต่ละวัฒนธรรมซึ่งจะต้องสื่ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการมุ่งเน้นไปที่การสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษจะเป็นการสะท้อนความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อที่จะเป็นภาษากลางในการทำการค้าระหว่างประเทศ

ติดต่อเราเพื่อที่จะลงทะเบียนเรียนคอร์สเร่งรัดการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการทำธุรกิจจะหว่างประเทศ

หากท่านถือสัญชาติเยอรมัน ท่านสามารถยื่นเรื่องขอวันลาเพิ่มเติมต่อรัฐบาลของท่านเพื่อนที่จะศึกษาหลักสูตรนี้ (Bildungsurlaub)

หลักสูตรจะครอบคลุมเนื้อหาต่อไปนี้

  • ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
  • ไวยากรณ์และคำศัพท์เพื่อเพิ่มความมั่นใจ
  • ภาษาพูดและภาษาเขียนพื่อการสื่อสาร
  • การเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาติต่างๆ อาทิ อังกฤษ, อเมริกัน, ญี่ปุ่น, ไทย, วัฒนธรรมอินเดียและจีนผ่านภาษาอังกฤษที่จำเป็นเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ

ในวันทั่วๆไป

 

Time
Monday
Tuesday

Grammar Review

9:00 am to 11:00 am

Always be polite.

Modals of obligation and vocabulary concerned with making and receiving phone calls.

Relationships, old and new.

Talking about present and past habits and vocabulary concerned with relationships.

Communication Hour

11:15 am to 12:15 pm

Tell us about…

Students use the language to talk about and discuss obligations in various situations .

How did they change our world?

In groups, students discuss how people managed things before certain inventions.

Business English

1:00 pm to 3:00 pm

Meetings:

Agreeing and disagreeing politely.

(Yes, of course, it is isn’t it, I’m afraid not, actually, Do you think so?…)

Negotiating:

Accepting proposals, making concessions and applying pressure.

(Do you think, in that case, we can/can’t do that…)

Cultural Difference

3:15 pm to 4:15 pm

Big Business in China:

The capitalist explosion in the communist super state.

Unlocking Japan:

Respecting historical traditions in the technological juggernaut.

Extra Activities (optional)
Group Dinner
Visiting a Skybar

ช่วงท้ายของหลักสูตร

คุณจะมีการปรับปรุงความสามารถในการสื่อสารของคุณโดยใช้ทุกทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้านคือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน และเพิ่มพูนความรู้ของคุณในแง่ของไวยากรณ์และคำศัพท์ คุณจะเข้าใจรูปแบบของธุรกิจและมารยาทในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อให้คุณสามารถประสบความสำเร็จมากขึ้นในการค้าในตลาดของคุณตามลำดับ

การศึกษานานกว่า 2 สัปดาห์

หากคุณต้องการที่จะศึกษานานกว่าสองสัปดาห์นี้เรามีความยินดีที่จะแนะนำหลักสูตรอื่นๆของเราได้แก่หลักสูตร ภาษาอังกฤษทั่วไป 15 ภาษาอังกฤษทั่วไป 25 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 25 และภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 25 ซึ่งสามารถเพิ่มเข้าไปก่อนหรือหลังจากท่านเรียนคอร์สภาษาธุรกิจแล้ว

เพื่อเป็นการตอบคำถามเกี่ยวกับหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์กรุงเทพ หรือหากท่านต้องการสมัครเรียน ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ [email protected]