IELTS

การเตรียมสอบ IELTS

ท่านต้องการสอบได้คะแนนเพิ่ม 0.5 หรือ 1 คะแนนหรือไม่ หรือท่านต้องการได้คะแนน 1.5 หรือ 2 คะแนนมากกว่าเดิม?

ที่โรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์กรุงเทพเรามีประวัติอันยาวนานในการช่วยเหลือให้นักเรียนของเราสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของกรุงเทพและมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอื่นๆอีกทั่วโลก

จากการศึกษาด้านสถิติ เราพบว่าการทบทวนหรือการติวเข้มโดยใช้ระยะเวลา 4 สัปดาห์จะสามารถเพิ่มคะแนนได้ 0.5 ในแต่ละแบนด์ของการสอบ IELTS แต่ที่โรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์กรุงเทพเราสามารถเพิ่มคะแนนสอบให้ท่านได้มากกว่านั้น

หลักสูตรการเตรียมตัวสอบ IELTS ของโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์กรุงเทพจะช่วยเสริมสร้างทักษะและความถนัดให้ท่านในการเตรียมตัวสอบ นอกเหนือจากนื้ หลักสูตรจะยังให้ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์และเทคนิคในการทำข้อสอบในแต่ละส่วนให้ผู้เข้าสอบมีความมั่นใจเพื่มขึ้นอีกด้วย

หากท่านยังไม่เคยทำข้อสอบ IELTS โรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์กรุงเทพสามรถจัดหาแนวข้อสอบให้ท่านได้ทดลองทำได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

หากท่านเคยทำข้อสอบแล้วและได้คะแนนต่ำกว่า 4.5, โรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์กรุงเทพขอแนะนำให้ท่านได้เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปกับเราก่อน จากนั้นหากได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 4.5 จึงจะไปเรียนหลักสูตรเตรียมสอบ IELTS

ติดต่อเราได้ที่ [email protected] [email protected]มเกี่ยวกับหลักสูตร

เป็นการสอบแบบใด?
IELTS เป็นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระดับนานาชาติซึ่งเป็นการวัดระดับการ สื่อสารภาษาอังกฤษในทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน สำหรับผู้ที่ตั้งใจจะเรียนหรือทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางใน การสื่อสาร
ฉันควรสอบได้ระดับใด
การวัดระดับจะวัดได้ตั้งแต่ 1 ถึง 9 โดยที่จะแบ่งย่อยเป็นคะแนนครึ่งเช่น 6.5 มหาวิทยาลัยชั้นนำต้องการผลการสอบระหว่าง 6 ถึง 7 และอาจจะมีความต้องการขั้นต่ำของแต่ละทักษะอีกด้วย
การสอบจะช่วยฉันได้อย่างไร
IELTS เป็นการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับนานาชาติซึ่งได้รับการยอมรับจาก มหาวิทยาลัยชั้นนำ หน่วยงานราชการ และภาคเอกชนมากกว่า 6000 แห่งทั่วโลกในกว่า 120 ประเทศ การสอบยังมีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก และยังสามารถช่วยให้ท่านได้ไปเรียนหรือทำงานในประเทศที่ท่านตั้งใจจะไปได้ ปัจจุบันมหาวิทยาลับชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็นในประเทศสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย แคนาดา หรือ นิวซีแลนด์ ต่างต้องการคะแนนสอบของ IELTS ตั้งแต่ 4.5 สำหรับหลักสูตรพื้นฐานเช่นวิทยาศาสตร์ และอาจสูงถึง 7.5/8 สำหรับวิชาด้านนิติศาสตร์เป็นต้น เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าผู้ที่จะเข้าศุกษาต่อนั้นมีทักษาะภาษาอังกฤษในระดับ มาตรฐานสำหรับหลักสูตรนั้นๆ
การสอบวัดระดับประกอบด้วยอะไรบ้าง?
ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะสอบในเชิงวิชาการหรือสอบแบบวัดความรู้ทั่วไป ทั้งนี้ การสอบการพูดและการฟังจะเป็นแบบเดียวกันสำหรับการสอบในเชิงวิชาการและสอบแบบวัดความรู้ทั่วไป
การสอบประกอบด้วยการวัดความรู้ทั้ง 4 ทักษะ
 1. การฟัง – แบ่งเป็น 4 ส่วนย่อย 40 คำถาม 30 นาที
 2. การพูด – สัมภาษณ์ 15 นาที
 3. การอ่าน – มีข้อแตกต่างระหว่างการสอบในเชิงวิชาการหรือสอบแบบวัดความรู้ทั่วไป – แบ่งเป็น 3 ส่วนย่อย 40 คำถาม 60 นาที
 4. การเขียน – มีข้อแตกต่างระหว่างการสอบในเชิงวิชาการหรือสอบแบบวัดความรู้ทั่วไป – แบ่งเป็นการเขียน 2 แบบ 60 นาที
ฉันจะสามารถสอบวัดระดับได้กี่ครั้งและฉันสามารถสอบได้ที่ไหนบ้าง?

ผู้เข้าสอบสามารถเข้าสอบได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และราสามารถแนะนำสถานที่และเวลาสอบให้ท่านได้ทั้งที่กรุ่งเทพ และที่เชียงใหม่

เคล็ดลับการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ

 • หากจำเป็น ท่านสามารถจดรายละเอียดเล็กๆน้อยๆลงในกระดาษคำตอบได้ และท่านสามารถขีดฑ่าได้เมื่อไม่ต้องการใช้รายละเอียดเหล่านั้นแล้ว
 • ท่านจะต้องตอบคำถามให้ตรงประเด็น หากท่านลืมตอบสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คะแนนท่านก็จะลดลงด้วยเช่นกัน
 • ท่านควรจะอ่านคำถามหลายๆรอบจนท่านเข้าใจ หากท่านตอบโดยที่ท่านไม่เข้าใจคำถาม คะแนนของท่านก็จะลดลงด้วย
 • สำหรับการสอบการฟัง เมื่อท่านจะเขียนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ ให้ท่านแน่ใจว่าท่านได้ตอบข้อที่ถูกต้อง (ไม่ข้ามข้อ)
 • หากท่านใช้มากกว่า 3 คำในการตอบคำถามการฟัง มันมีความเป็นไปได้สูงมากที่ท่านจะตอบคำถามข้อนั้นผิด
 • ให้ท่านใช้มามากกว่า 3 คำในการตอบคำถามการฟัง
 • ท่านไม่จำเป็นต้องเข้าใจคำศัพท์ทุกๆคำในส่วนของการอ่านเพื่อที่จะตอบคำถามได้
 • ในส่วนของการเขียน ท่านควรจะอธิบายแนวโน้มหรือทิศทางของกราฟด้วย มากกว่าที่จะอธิบายเฉพาะข้อมูลที่ปรากฏอยู่
 • ในการสอบพูด อย่าตอบคำถามเพียงแค่ใช่หรือไม่ใช่ ท่านควรจะขยายความหรืออธิบายคำตอบของท่านให้เกิดภาพที่ชัดเจนด้วย