เรียนเตรียมสอบสัมภาษณ์ของมหาวิทยาลัย

 • en
 • th

อยู่แนวหน้าของการสอบแข่งขันกับโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์กรุงเทพ

Bangkok University Interview Preparation

ไม่ว่าท่านจะสมัครสอบแข่งขันระดับโรงเรียนนานาชาติ มหาวิทยาลัย หรือเพื่อสมัครงาน, การประทับใจแรกพบเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้นท่านจึงควรแน่ใจว่าจดหมายสมัครงานของท่านนั้นเขียนได้อย่างน่าดึงดูด ซึ่งจะสร้างความประทับใจต่อกรรมการสอบได้

ที่โรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์กรุงเทพ เราตระหนักดีว่าบ่อยครั้งที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจนั้นมีเวลาไม่มากในการคัดกรองใบสมัครของท่าน นั่นจึงเป็นที่มาว่าทำไมเราจึงให้ความสำคัญกับความประทับใจแรกเมื่อเขาเหล่านั้นได้อ่านใบสมัครของท่าน

และที่สำคัญ เมื่อท่านได้มีโอกาสเข้าสัมภาษณ์แล้ว การตอบคำถามไม่ใช่เพียงปัจจัยเดียวที่จะทำให้ท่านประสบความสำเร็จ บุคลิกของท่าน การพูดคุย และการแสดงออก ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้สัมภาษณ์จะใช้เป็นสิ่งพิจารณาการรับเข้าเรียนหรือสมัครงาน

หลักสูตรเร่งด่วน 10 ชั่วโมงของเราได้เตรียมไว้ให้ท่านเพิ่อที่จะได้บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้:

 • ช่วยให้ท่านได้เขียนใบสมัครงานหรือใบสมัครเรียนที่สมบูรณ์แบบ รวมถึงจดหมายแนะนำตัวด้วย
 • สอนให้ท่านได้ประสบความสำเร็จในขั้นตอนการสัมภาษณ์ ซึ่งจะประกอบด้วย:
  • การแนะนำและการนำเสนอตัวเองอย่างชาญฉลาด สร้างความเชื่อมั่น ก่อน ระหว่าง และหลังเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์
  • ตอบคำถามที่ส่วนใหญ่จะถูกถามในการสัมภาษณ์
  • ตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับลักษณะพฤติกรรมของท่าน
  • คำถามที่ท่านสมควรถามผู้สัมภาษณ์ – ท่านได้เรียนรู้อะไรบ้างในระหว่างการสัมภาษณ์

ท่านสามารถให้โรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์กรุงเทพเป็นผู้ช่วยท่านได้ เนื่องจากครูผู้สอนของเรา:

 • เป็นเจ้าของภาษา
 • มีคุณวุฒิ Cambridge CELTA
 • มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นหลัก
 • มีใจรักในการสอนแล้วจะสอนท่านในบรรยากาศที่สนุกสนาน ไม่ตึงเครียด ผ่อนคลาย และเต็มไปด้วยข้อมูลที่ท่านต้องการ
 • มีประสบการณ์ทั้งการสัมภาษณ์และถูกเคยสัมภาษณ์มาแล้ว