คอร์สเตรียมสอบสัมภาษณ์

โรงเรียนที่อยู่ระดับแนวหน้าของการสอบแข่งขัน

Bangkok University Interview Preparation

ไม่ว่าผู้เรียนจะสมัครสอบแข่งขันระดับโรงเรียนนานาชาติ มหาวิทยาลัย หรือเพื่อสมัครงาน การสร้างความประทับใจเริ่มแรกเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นผู้เรียนควรแน่ใจว่าจดหมายสมัครงานที่ส่งออกไปนั้น เขียนได้ดึงดูดและสร้างความประทับใจต่อกรรมการผู้ตรวจสอบได้

International House Bangkok ตระหนักดีว่าบ่อยครั้งที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจ มีเวลาไม่มากในการคัดกรองใบสมัครของผู้เข้าสมัคร นั่นจึงเป็นที่มาว่าทำไมโรงเรียนจึงเล็งเห็นความสำคัญ ของการสร้างความประทับใจแรกเริ่มเมื่อกรรมการได้อ่านรายละเอียดของผู้สมัคร

และที่สำคัญ เมื่อท่านได้มีโอกาสเข้าสัมภาษณ์แล้ว การตอบคำถามไม่ใช่เพียงปัจจัยเดียวที่จะทำให้ผู้สมัครประสบความสำเร็จอย่างเดียวแต่ บุคลิก การพูดคุย และการแสดงออก ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งสำคัญที่จะใช้เพื่อสิ่งพิจารณาการรับเข้าเรียนหรือสมัครงาน

คอร์สเร่งด่วนแบบ 10 ชั่วโมง ได้เตรียมไว้ให้ผู้เรียนเพิ่อให้ได้บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้:

 • ช่วยให้ผู้เรียนใช้เขียนใบสมัครงานหรือใบสมัครเรียนอย่างสมบูรณ์แบบ รวมถึงจดหมายแนะนำตัวด้วย
 • สอนให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จตามขั้นตอนการสัมภาษณ์ ซึ่งจะประกอบด้วย:
  • การแนะนำหรือการนำเสนอตัวเองอย่างชาญฉลาด สร้างความเชื่อมั่น ตั้งแต่ก่อนสัมภาษาณ์ ระหว่างสัมภาษณ์ และหลังเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์
  • การเตรียมตอบในคำถามที่ส่วนใหญ่จะถูกถามเวลาสัมภาษณ์
  • ตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับลักษณะพฤติกรรมของผู้รับการสัมภาษณ์
  • คำถามที่ผู้ถูกสัมภาษณ์ ใช้ถามผู้สัมภาษณ์ อย่างเหมาะสม และผู้เรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างในระหว่างการสัมภาษณ์

International House Bangkok เป็นผู้ช่วยให้ได้ เนื่องจากครูผู้สอนประกอบด้วยคุณสมบัติคือ:

 • เจ้าของภาษาแต่กำเนิด
 • มีคุณวุฒิ Cambridge CELTA
 • มีคุณวุฒิปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นหลัก
 • ใจรักในการสอนกับบรรยากาศการเรียนที่สนุกสนาน ไม่ตึงเครียด ผ่อนคลาย และเต็มไปด้วยข้อมูลที่ผู้เรียนต้องการ
 • ประสบการณ์ทั้งจากการสัมภาษณ์และเคยถูกสัมภาษณ์