การสอบ IELTS Life Skills

สอบภาษาอังกฤษระดับ IELTS ให้ผ่าน สำหรับยื่นวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักร

Thai Passportสำหรับผู้สนใจจะย้ายครอบครัวไปยังสหราชอาณาจักร สิ่งจำเป็นเป็นอันดับแรกๆ คือการมีใบรับรองของความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการยื่นขอวีซ่าของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของสหราชอาณาจักร ที่ได้กำหนดข้อบังคับใช้กับบุคคลดังต่อไปนี้คือ “ผู้ที่เป็นสามีภรรยา คู่รัก คู่แต่งงาน คู่รักเพศเดียวกัน คู่หมั้น หรือที่มีความประสงค์เพื่อจะเป็นพลเมืองของสหราชอาณาจักร”
ดังนั้นคนไทยทุกคนที่ประสงค์จะย้ายครอบครัวจากประเทศไทยไปยังสหราชอาณาจักร จำเป็นจะต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนทำการขอวีซ่า(วีซ่าคู่ครอง) จากสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย (คือข้อสอบ KET และ PET)

มาตรฐานการทดสอบเพื่อพิสูจน์ความสามารถในระดับ A1 ภายใต้ Common European Framework of Reference โดยหมายความว่า ผู้สมัครควรที่จะต้องเข้าใจสิ่งต่างๆต่อไปนี้ได้:

  • คำและวลีพื้นฐาน เมื่อพูดแบช้าและชัดคำ
  • ถามตอบคำถามพื้นฐาน ในหัวข้อที่คุ้นเคย
  • ใช้วลีและประโยคพื้นฐาน ในการอธิบายเกี่ยวกับตนเองและเรื่องราวในชีวตประจำวันของตนเอง

KET Certแม้ระดับความต้องการจะกำหนดอยู่ในระดับต่ำ ทางโรงเรียนเข้าใจดีว่าการสอบอาจเป็นสิ่งน่ากลัวสำหรับผู้ใหญ่หลายๆคน จึงเป็นสาเหตุที่ International House Bangkok ได้ออกแบบทดสอบอย่างสั้น เพื่อทดลองสำหรับสอบจริงและมุ่งเน้นภาษาที่มีความจำเป็นต้องใช้สำหรับผู้สมัคร เพื่อใช้ตอบคำถามทุกข้ออย่างชัดเจนและมั่นใจ แม้จะไม่สามารถรับประกันผลที่ออกมา แต่ทางโรงเรียนสามารถพูดได้เต็มปากว่าผู้สมัครทุกคนที่เข้าห้องสอบ จะต้องได้รับโอกาสดีที่สุดและความสำเร็จติดกลับมาอย่างแน่นอน

โดยเมื่อเร็ว ๆนี้ รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ทำการเปลี่ยนระบการสอบ ในส่วนที่จำเป็นสำหรับการขอวีซ่าคู่ครองให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยข้อมูลด่านล่างเกี่ยวข้องกับการทดสอบตามแบบระบบใหม่ได้แก่

  • การทดสอบ IELTS life skills test ราคาในการสอบอยู่ที่ 7,380 บาท
  • ระยะเวลาในการทดสอบอยู่ที่ 16-18 นาที ซึ่งประกอบด้วย ทักษะทางการพูดและการฟัง

สเหตุที่ควรเลือกเรียนกับ International House Bangkok?
มากด้วยประสบการณ์ในการสอนให้กับนักเรียน เพื่อการสอบผ่านในระดับ IELTS และการประสบผลสำเร็จเมื่อใช้ชีวิตอยู่ที่สหราชอาณาจักร หรือแม้กระทั่งเพื่อการขอวีซ่าคู่ครอง

IH Bangkok คอร์สเพื่อเตรียมตัวสอบ IELTS Life Skills Preparation 2017

International House Bangkok เปิดคอร์สเพื่อเตรียมตัวสอบก่อนวันสอบจริงเป็นเวลา 5 วัน ในราคา 4,500 บาท สำหรับเรียนที่โรงเรียนประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้:

เดือนวันที่
กุมภาพันธ์14, 15, 16, 17,18
เมษายน15, 16, 17, 18,19
มิถุนายน3, 4, 5, 6, 7, 8
สิงหาคม26, 27, 28, 29, 30
ตุลาคม21, 22, 23, 24, 25
ธันวาคม12, 13, 14, 15, 16

วันสอบที่บริติชเคานซิลสำหรับปี 2017

สิงหาคม4, 31
กันยายน 17
ตุลาคม26
พฤศจิกายน 23
ธันวาคม17

ผู้สนใจสามารถไว้วางใจในโรงเรียน International House Bangkok ในการเรียนการสอนได้ เพราะครูผู้สอนที่ประกอบด้วยคุณสมบัติที่ครบถ้วน ได้แก่:

  • เป็นเจ้าของภาษาแต่กำเนิด
  • มีประกาศนียบัตร CELTA ที่รับรองจากมหาวิทยาลัย Cambridge จากประเทศอังกฤษ
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ
  • ยินดีอุทิศตนเพื่อให้ความรู้กับผู้เรียน และการประสบผลสำเร็จในการเรียนกับบรรยากาศที่ไม่เครียด สนุกสนาน และได้ความรู้

หากสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ [email protected] หรือโทรมาที่ 02 6326790