สมัครเรียนกับเรา

สมัครเรียนกับเรา

ขอบพระคุณที่เลือกเรียนกับโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์กรุงเทพ กรุณาส่งใบสมัครเรียนมาที่ studyholiday@ihbangkok.com เพื่อยืนยันการสมัครเรียน

วิธีการชำระเงิน

ก่อนที่จะชำระเงิน

Best Bangkok Study English Holiday Courses

ก่อนที่จะชำระเงินให้กับโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์กรุงเทพ เราต้องการที่จะแนะนำท่านบางประการ:

  • การชำระเงินสำหรับหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษในช่วงวันหยุดในประเทศไทยสามารถทำได้เฉพาะในสกุลเงินบาทเท่านั้น
  • ไม่ควรทำการชำระเงินก่อนที่จะได้รับหนังสือตอบรับการลงทะเบียนเรียนจากโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์กรุงเทพ ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน 3000 บาทและค่ามัดจำของหลักสูตรจำนวน 25%
  • เราไม่สามารถรับรองที่ว่างในห้องเรียนได้จนกว่าจะได้รับค่ามัดจำ
  • ค่ามัดจำและค่าเล่าเรียนไม่สามารถคืนได้
  • เมื่อมีการมัดจำค่าเล่าเรียนแล้ว การยืนยันที่ว่างในห้องเรียนจะสามารถยืนยันได้จนกว่าจะได้รับการร้องขอให้ชำระค่าเล่าเรียนในส่วนที่เหลือ (4อาทิตย์ล่วงหน้าก่อนหลักสูตรเริ่ม) การไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามกำหนดจะทำให้ท่านสูญเสียเงินมัดจำ และสำหรับท่านที่ต้องการเรียนกับเราโดยสมัครก่อนหลักสูตรเริ่มเป็นเวลาน้อยกว่า 4 อาทิตย์ ท่านจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนโดยไม่ต้องมัดจำ
  • หากมีการยกเลิกหลักสูตรโดยทางโรงเรียน ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน

การยืนยันการชำระเงิน

ใบเสร็จรับเงินจะได้รับการยืนยันทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางโทรศัพท์ภายในสามวันทำการ

เงินสด

สำหรับท่านที่อยู่ในประเทศไทยแล้ว ท่านสามารถชำระเป็นเงินสดเป็นสกุลบาทได้

โอนเงินผ่านธนาคารและฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารของเราในประเทศไทย

ท่านสามารถชำระเงินเป็นสกลุเงินไทยได้ที่ธนาคารของเราประจำประเทศไทย เพื่อให้เราได้รับรู้ถึงการโอนเงินของท่าน กรุณาส่งสำเนาเอกสาร SWIFT (Society World-wide Inter-bank Financial Telecommunications) ของท่านให้เราเมื่อท่านได้ชำระเงินแล้ว และใส่หัวข้อว่า “Study English Holiday” และกรุณาเก็บสำเนาไว้อีกชุดหนึ่งที่ตัวท่านเองด้วย

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการชำระเงิน กรุณาติดต่อเราได้ที่ studyholiday@ihbangkok.com เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ท่าน