ตารางและค่าธรรมเนียม

  • en
  • th
  • ko
  • ja

หลักสูตรเรียนเป็นกลุ่มสำหรับผ้ใหญ่อายุ 16 ปีขึ้นไป

ภาษาอังกฤษทั่วไป 15, ภาษาอังกฤษทั่วไป 25, ภาษาอังกฤษธุรกิจ 25, IELTS 25

เรามีหลักสูตรดังต่อไปนี้:

ชื่อหลักสูตรราคาต่อท่านต่อสัปดาห์
1 สัปดาห์2-6 สัปดาห์7-12 สัปดาห์13-24 สัปดาห์25+ สัปดาห์
ภาษาอังกฤษทั่วไป 156,0005,4005,1004,8004,500
ภาษาอังกฤษทั่วไป 259,6009,0008,5008,0007,500
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 259,6009,0008,5008,0007,500
IELTS English 25*9,6009,0008,5008,0007,500

หลักสูตรเรียนเป็นกลุ่มและหลักสูตรผสมผสาน

สำหรับการเรียนเดี่ยวคุณสามารถเน้นไปทางด้านภาษาอังกฤษทั่วไป, ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียน, ภาษาอังกฤษธุรกิจ, หรือการเตรียมตัวสอบวิชาภาษาอังกฤษ, หรือแม้กระทั่งคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์เป็นต้น คุณสามารถรวมหลักสูตรข้างต้นกับการเรียนเดี่ยว 1:1 ในช่วงบ่าย หรือจะเรียนเดี่ยว 1:1 ในช่วงบ่ายอย่างเดียว

เรามีหลักสูตรดังต่อไปนี้:

จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์\จำนวนครูต่อนักเรียน1:11:21:31:4
109,5006,0005,0004,250
2018,00011,0009,5007,500
4034,00021,00017,50014,000

ตัวอย่างกิจกรรมในห้องเรียนและตารางเรียน

ช่วงเช้าช่วงเช้าช่วงบ่ายช่วงเย็น
09:00 – 11:0011:15 – 121513:00 – 15:00
วันจันทร์ไวยากรณ์& คำศัพท์กิจการพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ, IELTS หรือภาษาอังกฤษทั่วไปพบกับผู้สอนของท่านที่ร้าน Flan’s และร่วมรับประทานอาหารไทย
วันอังคารการอ่านและการเขียนการพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ, IELTS หรือภาษาอังกฤษทั่วไปเยี่ยมชมร้าน Jim Thompson’s และนั่งเรือหางยาวไปยงร้านอาหารไทย
วันพุธทักษะการเขียนกิจการพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ, IELTS หรือภาษาอังกฤษทั่วไปAsiatique: แหล่งช๊อปปิ้งริมแม่น้ำเจ้าพระยา
วันพฤหัสบดีไวยากรณ์& คำศัพท์การพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ, IELTS หรือภาษาอังกฤษทั่วไปSundowner Cocktails ที่ State Tower
วันศุกร์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันภาษาอังกฤษธุรกิจ, IELTS หรือภาษาอังกฤษทั่วไปกิจกรรมที่อยุธยา, หัวหิน, หรือกาญจนบุรี
วันเสาร์กิจกรรมที่อยุธยา, หัวหิน, หรือกาญจนบุรีพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันอาทิตย์กิจกรรมที่อยุธยา, หัวหิน, หรือกาญจนบุรีพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

สิ่งที่รวมอยู่ด้วย:

  • การทดสอบวัดระดับ อุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน แบบฝึกหัด การใช้งานห้องสมุด การทบทวนความรู้และการรายงานผลความคืบหน้าอย่างไม่เป็นทางการ (รวมอยู่ในทุกหลักสูตร)
  • การเข้าใช้อินเทอร์เน็ตและอีเมล ได้รับใบรับรองเมื่อสิ้นสุดหลักสูตร (รวมอยู่ในทุกหลักสูตร)
  • การวิเคราะห์ความต้องการก่อนหลักสูตรและคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับการเลือกหลักสูตร
  •  รายงานหลังเรียนพร้อมคำแนะนำสำหรับการพัฒนาภาษาอย่างต่อเนื่อง

 

หากต้องการสมัครเรียนกรุณาดาวน์โหลดโบรชัวร์ได้ที่นี่ และกรอกแบบฟอร์มการสมัครและส่งอีเมลมาที่ studyholiday@ihbangkok.com.

คลิกที่นี่สำหรับรายละเอียดการชำระเงินผ่านธนาคาร